Työuran alussa

Opiskelijoiden elämäntaito-opas

12.2.2016 klo 7:00

Opiskelijoiden elämäntaito-opas julkistettiin torstaina 11.2.2016.

Opiskeluikä – nuori aikuisuus – on ikävaihe, jolloin tapahtuu samanaikaisesti useita suuria elämänmuutoksia. Itsenäistyminen ja oman aikuisen elämän rakentaminen monien ulkopuolisten paineiden ja vaatimusten ristitulessa koettelee voimavaroja.

Vaikka suurin osa opiskelijoista ja nuorista aikuisista selviääkin elämänvaiheen haasteista joustavasti ja ongelmitta, silti varsin moni kohtaa erilaisia arjen- ja elämänhallinnan pulmia. Myös psyykkinen oireilu on tavallista. Korkeakouluopiskelijoista ainakin joka kymmenennen arvioidaan oireilevan niin vakavasti, että se haittaa opiskelu- ja toimintakykyä. Etenkin stressi opintojen etenemiseen liittyen sekä opinnoista otteen saamisen vaikeus ovat yleisiä. Yleinen yhteiskunnallinen ilmapiiri on omiaan luomaan yhä näköalattomampaa kuvaa opintojen jälkeiseen tulevaisuuteen.

Hyvä mielenterveys rakentuu arjessa

Hyvä mielenterveys, hyvinvointi ja kokemus elämänhallinnasta rakentuvat arjessa. Nyyti ry on kehittänyt ja toteuttanut tekniikoita ja menetelmiä, jotka tukevat opiskelijoita ja nuoria aikuisia ylläpitämään hyvää arkea ja hyvinvointiaan. Nyytin Elämäntaitokurssilla tarkastellaan niin terveystottumusten, ajan- ja stressinhallinnan kuin tunteiden, ajatusten ja sosiaalisten suhteidenkin merkitystä arjessa jaksamiseen. Noin 300 koulutettua sosiaali-, terveys-, opetus- ja nuorisoalan ammattilaista ympäri maan toteuttavat Elämäntaitokursseja opiskelijoille ja nuorille aikuisille.

Nyt julkaistaan uudistettu Elämäntaitokurssin tukimateriaali, joka soveltuu hyvin myös itsenäiseen käyttöön. ”Ole oman elämäsi tähti! – Opiskelijan opas elämäntaidoista” tulee olemaan sähköisesti kaikkien saatavilla perjantaista 12.2.2016 lähtien.

Materiaali soveltuu käytettäväksi myös muissa toimintaympäristöissä. Nyyti ry:n luvalla Suomen FIDA International Jordaniassa on käännättänyt materiaalin arabiankielelle. Kyseinen materiaali sopii hyödynnettäväksi myös Suomessa muun muassa nuorten kotouttamistyön tukena.

Lähde: Nyyti ry