Työllisyysnäkymät

Opiskele siivet johtajuudelle!

14.1.2016 klo 7:00

Johtajankin on jatkuvasti kehitettävä itseään ja osaamistaan. MPS Pro on monimuotoinen valmennusohjelma, jonka avulla oppii johtamaan niin itseään kuin henkilöstöä erilaisissa tilanteissa.

Organisaation menestys on yhä enemmän sidoksissa hyvään ihmisten johtamiseen. Ollakseen hyvä ihmisten johtaja, on tunnettava myös itsensä hyvin. MPS Pro -ohjelma rakentuu lähipäivistä ja verkkokursseista, joita tukee kattava verkko-oppimisympäristö sekä monipuoliset tutkimustyökalut. Osallistujien laaja-alainen yritystausta mahdollistaa muilta oppimisen ja oivaltamisen yli organisaatiorajojen. MPS Pro rakentuu neljästä pääteemasta: 1) Valmentava johtaminen, 2) Muutoksen johtaminen, 3) Osaamisen johtaminen ja 4) Itsensä johtaminen.

MPS Pro -ohjelman tavoitteet

Opit tuntemaan itsesi paremmin
Miten erilaisia ihmisiä johdetaan erilaisissa tilanteissa?
Perehdyt menestyvän tiimin rakentamiseen ja johtamiseen
Syvennät osaamistasi henkilöstöjohtamisen työkaluista

Kenelle MPS Pro sopii

Esimiehelle, joka haluaa kehittyä ihmisten ja itsensä johtamisessa sekä syventää omaa osaamistaan henkilöstöjohtamisen kaikissa vaiheissa.

Kokeneelle asiantuntijalle, joka haluaa kehittyä hyväksi esimieheksi tai ihmisten johtajaksi. Valmennus mahdollistaa parhaiden käytäntöjen oppimisen muilta ohjelmaan osallistuvilta.

Seuraava MPS Pro -ohjelma käynnistyy huhtikuussa 2016.

MPS Prewise lyhyesti

MPS Prewise on asiantuntijakumppani muutoksen jalkautukseen ja henkilöstölähtöiseen liiketoiminnan kehittämiseen. Digitaalisuus on vahvuutemme. Tuotamme asiakkaillemme arvoa tehostamalla muutoksen läpivientiä, kasvattamalla osaamista sekä valmentamalla esimiehiä parempaan johtamiseen.

Kuulumme MPS-Yhtiöihin. Konsernimme kautta toimimme kansainvälisesti 6 maassa Pohjoismaista Aasiaan. www.mpsprewise.fi, www.mps.fi

Lähde: MPS Prewise