Työuran alussa

Opintotukiraportti: Lukiolaiset huolissaan

1.3.2016 klo 13:23

Opintotukiraportti saa lukiolaiset pelkäämään tulevaisuutensa puolesta.

1.3.2016 julkistettu ehdotus hallitusohjelmaan kirjattujen opintotukileikkausten toteuttamisesta herättää Suomen Lukiolaisten Liitossa suurta huolta. Raportissa ehdotetaan korkea-asteen opintorahan rajua leikkausta, lainatakauksen määrän kasvattamista ja opintolainahyvityksen pienentämistä. Lisäksi raportti suosittelee tiukentamaan opintojen edistymisvaatimusta ja rajaamaan tukikuukausien määrää entisestään.

Opiskelijan kannalta raportin ehdotukset ovat lähes poikkeuksetta vahingollisia. Ennennäkemättömän suurista opintotukileikkauksista johtuen valittavana on vain huonoja vaihtoehtoja. Jatko-opintoihin tähtääville nykylukiolaisille selvityshenkilön raportti tarjoaa vain epävarmuutta ja pelkoa.

Jo tällä hetkellä lukio-opiskelijat elävät kaikista heikoimmalla sosiaalietuudella. Toisen asteen opintotuki on lähtökohtaisesti erittäin matala, ja lisäksi sitä leikkaavat tiukat vanhempien tulorajat. Korkea-asteen opintotuki on tähän asti ollut lukiolaiselle ns. lupaus paremmasta toimeentulosta. Nyt pienetkin toiveet ovat vaihtuneet suureen huoleen tulevasta selviytymisestä.

Laina ei ole vastaus ongelmaan

Opintolaina ei Lukiolaisten liiton mielestä ole vastaus opiskelijan toimeentulo-ongelmiin. Varsinkin nykyisessä talous- ja työllisyystilanteessa laina on valtava riski.

Korkeakouluopintoihin tähtäävät nuoret pohtivat hätääntyneenä, miten he kykenevät kantamaan jopa kymmeniin tuhansiin kohoavaa lainataakkaa. Kun tulevat työt ja tulot ovat täysin hämärän peitossa, teoriat opintolainasta järkevänä sijoituksena eivät kohtaa käytäntöä. Todennäköisintä on, että tämä kaikki näkyy opiskelijoiden työssäkäynnin lisääntymisenä.

Lisäksi lainapainotteisuuteen sisältyy eriarvoistava elementti: Kyky kohdata lainaan liittyvä riski vaihtelee opiskelijan taustan mukaan. Edellytykset lainan takaisinmaksuun ovat myös aivan erilaiset lääkärin tai lastentarhanopettajan uraa suunnittelevilla.

Lukio-opintonsa päättäviä odottaa karu tulevaisuus. Opintorahan laskiessa ja lainasummien kasvaessa jopa koko korkeakoulutukseen siirtyminen vaarantuu. Suomen Lukiolaisten Liiton mukaan viesti, joka opintotukileikkauksista tuleville korkeakouluopiskelijoille välittyy, on poikkeuksellisen lannistava. Opiskeluinto laskee väistämättä, eikä tukiajan rajaaminen jätä tilaa sairauksille, vaikeille elämäntilanteille tai muulle elämän ennakoimattomuudelle. Lainapainotteinen opintotuki todettiin toimimattomaksi jo 1990-luvun alussa, ja tuntuu kamalalta katsoa, kun aiempia virheitä toistetaan.

Lähde: Suomen Lukiolaisten Liitto

Suomen Lukiolaisten Liitto on lukiolaisten oma valtakunnallinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvonta-, palvelu- ja harrastusjärjestö. SLL on yli 50 000 jäsenensä voimin yhtä kuin lukiolaiset lukiolaisten asialla.