Työllisyysnäkymät

Opettajien työaikaa pidennettävä?

28.12.2015 klo 11:48

Kuntatyönantajien mukaan opettajien työaikaa tulisi pidentää pakottavalla lainsäädännöllä.

Jos nämä ns. pakkolait tulevat voimaan, pisimmät vuosilomat lyhenevät, mutta lomien lyhennys ei koskisi opettajia, sillä suurimmalla osalla opettajista ei ole varsinaista vuosilomaa. Kuntatyönantajien mukaan kaikkia henkilöstöryhmiä tulee kohdella samalla tavalla. Tämän vuoksi työajan pidentämisen tulisi koskea myös opettajia. Helpoiten työaikaa voitaisiin pidentää lisäämällä ns. opettajatyöpäiviä eli päiviä, jolloin opettajat ovat koulussa vaikka oppilaat ovat vapaalla.

OAJ:n puheenjohtaja tyrmää Kuntatyönantajien esityksen. OAJ muistuttaa, että opettajien oppituntien ulkopuolinen työ on lisääntynyt eikä opettajien lomia ole järkevää eriyttää muista asioista. Ja koska mitkään pakkolait eivät koskisi johtotehtävissä olevia, yhdenvertaisuus ei toteutuisi siinäkään mielessä.

Lähde: Kuntatyönantajat, M-Brain.