Kuntatyönantajien mukaan opettajien työaikaa tulisi pidentää pakottavalla lainsäädännöllä.

Jos nämä ns. pakkolait tulevat voimaan, pisimmät vuosilomat lyhenevät, mutta lomien lyhennys ei koskisi opettajia, sillä suurimmalla osalla opettajista ei ole varsinaista vuosilomaa. Kuntatyönantajien mukaan kaikkia henkilöstöryhmiä tulee kohdella samalla tavalla. Tämän vuoksi työajan pidentämisen tulisi koskea myös opettajia. Helpoiten työaikaa voitaisiin pidentää lisäämällä ns. opettajatyöpäiviä eli päiviä, jolloin opettajat ovat koulussa vaikka oppilaat ovat vapaalla.

OAJ:n puheenjohtaja tyrmää Kuntatyönantajien esityksen. OAJ muistuttaa, että opettajien oppituntien ulkopuolinen työ on lisääntynyt eikä opettajien lomia ole järkevää eriyttää muista asioista. Ja koska mitkään  pakkolait eivät koskisi johtotehtävissä olevia, yhdenvertaisuus ei toteutuisi siinäkään mielessä.

Lähde: Kuntatyönantajat, M-Brain.

Kommentit

22

kolmas lukuvuosi

Tuottavuusharppaus edellyttää kolmannen lukuvuoden käyttöönottoa yläasteesta eteenpäin kaikilla koulutustasoilla. Samalla koulussa istuminen lyhenee ja opiskelu tiivistyy ja motivaatio kasvaa. MIkä parasta koulutuskiinteistööjen tyhjänäseisottaminen loppuu ja opettajien työn tuottavuus nousee ja koulutuksen kustannukset per valmistunut pienenee. Loppu kaikkia turhauttavat jarruviikot joulusta ja kesästä. Jos kolmas lukuvuosi ei onnistu heti, niin opettat kesällä kouluttamaan maahanmuuttajia kuukaudeksi - kielen- ja matikanopettajia tarvitaan kuten myös ammattiaineopettajia. Lisää työtilausuuksia kaikille..

Lisää uusi kommentti

To prevent automated spam submissions leave this field empty.