Työhyvinvointi

Onko työ sinulle pakkopullaa?

18.5.2015 klo 13:42

Miten koet työsi? Onko se pakkopullaa ja välttämätön paha vai kenties kutsumus?

Suomalaisen Työn Liiton kyselytutkimuksen mukaan työ on pakkopullaa 5 prosentille suomalaisista. Jopa noin puolet suomalaisista vastaajista kokee työn positiiviseksi osaksi elämänsä sekä keinoksi toteuttaa itseään. Työn koetaan ensisijaisesti kuitenkin tuovan leipää pöytään.

Kyselyyn vastanneista 32 prosenttia koki, että työ on mukava osa elämää ja 17 prosentille se on tapa toteuttaa itseään. Suurin osa eli 41 prosenttia vastaajista kuvasi työn ensisijaisesti tuovan leipää pöytään. 6 prosenttia kertoi tuntevansa intohimoa työtään kohtaan ja 5 prosenttia vastaajista sanoi työn olevan pakkopullaa.

Työ uudistuu

Suomalainen työ uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Suomalaisen Työn Liitossa uskotaan, että tulevaisuudessa työ tuntuu tekijöilleen yhä enemmän merkitykselliseltä, varsinkin kun ihmisiä osallistetaan työpaikoilla nykyistä enemmän. Näin työ voi olla yksilölle yhä enemmän itsensä toteuttamisen keino.

Vanhemmat ikäluokat pitävät huomattavasti nuoria useammin työtä hyvänä osana elämää ja tapana toteuttaa itseään. Sen sijaan 25–49-vuotiaille työ on muita useammin keino ansaita elanto. Näin ajattelee puolet vastaajista.

Taustaa:

Kyselytutkimus toteutettiin Kopla Helsinki Oy:n toimesta lomakekyselynä M3 Research Finlandin paneelissa maaliskuussa 2015, ja siihen vastasi 1001 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista.

Lähde: Markkinointi & Mainonta