Työuran alussa

Onko töissä tylsää?

12.8.2015 klo 12:05

Tylsistyttääkö sinua samanlaiset työpäivät ja liian yksinkertaiset työtehtävät?

Tylsistymisen kokemus ei useinkaan ole kiinni vain työtehtävien määrästä vaan myös niiden laadusta. Jos omaa kapasiteettiaan ei voi hyödyntää työssään täysillä, moni tylsistyy. Tylsistymisestä ei juuri puhuta, koska se on yhdistetty virheellisesti työpaikkoihin, joissa ei vain ole riittävästi tekemistä. Tylsistynyt työntekijä mielletään yleensä laiskaksi. Ja harva haluaa leimautua laiskaksi.

Tylsistymistä voi kokea vaikka oma työ tuntuisi mielekkäältä. Tylsistyminen voi johtua siitä, että ei ehdi paneutua kiivaan työtahdin vuoksi tehtäviinsä tarpeeksi syvällisesti. Myös tehottomat työkäytännöt, keskeytykset ja huono työilmapiiri tylsistyttävät.

Vältä tylsyyttä töissä:

1. Ota ohjat käsiisi. Minun työni, minun rutiinini.
2. Riko rutiineja.
3. Tauota työtä tylsistymisen hetkellä.
4. Keskustele avoimesti työyhteisössä.
5. Kehittäkää yhdessä työkulttuuria positiiviseen suuntaan.
6. Huomioi toiset työyhteisössä, mutta älä tee sitä oman työsi etenemisen kustannuksella. Eli ota oma tilasi ja oma paikkasi työyhteisössä ilman, että työntekosi häiriintyy.