Työhyvinvointi

Onko pakko verkostoitua, jos ei halua?

11.9.2014 klo 14:51

Työ on yhä useammin kontaktien rakentamista ja oman persoonan esiintuontia. Tuleeko ilman kavereita, kumppaneita ja kontakteja enää toimeen missään työpaikassa? Unohtuvatko introverttien vahvuudet tässä rytäkässä?

Eri persoonallisuustyypit korostuvat työelämässä, kun puhutaan kontaktien rakentamisesta ja verkostoitumisesta. Seuralliselle ja puheliaalle verkostojen luominen on luontevaa, mutta yhtä lailla laitamilla viihtyvää introverttia ei kannattaisi väheksyä työelämässä. Introvertiksi kuvataan ihmistä, joka on hiljainen ja viihtyy itsekseen. Ekstrovertti on puolestaan introvertin vastakohta.

Introverteiksi katsotut ihmiset ovatkin jo pitempään kiinnostaneet psykologian tutkijoita juuri sosiaalisten taitojensa takia. Hiljaisemmat ovat hyviä kuuntelijoita, kyselijöitä ja keskittyvät vastapuoleen. Johtajina he puolestaan osaavat astua taakse antaakseen muiden loistaa.

Miksi syrjässä olosta katsotaan sitten olevan haittaa työelämässä? Sosiaaliset taidot ja verkostoituminen ovat olennaisen tärkeitä taitoja työpaikalla ja syrjään vetäytyvä, ammatillisesti pätevä ihminen saattaa helposti jäädä vaille uusia tehtäviä. Erilaisia töitä voi kuitenkin tehdä erilaisilla persoonallisuustyypeillä ja toisaalta taas puheliaiden ekstroverttien pitäisi ottaa vastuuta ujojen tai sulkeutuneempien roolista tiimeissä ja verkostoissa.

Lähde: Taloussanomat