Työuran alussa

Omnian kesäkoulukokeilu onnistui

29.9.2015 klo 13:19

Oletko ajatellut, että voisit suorittaa opintojasi myös kesällä? Omnia lanseerasi opetushallituksen rahoittaman LaTopPro-hankkeen puitteissa kesäkoulumallin.

Kesäkoulu pyrkii edistämään tutkintojen loppuun saattamista ja laajennetun työssäoppimismallin juurruttamista käytäntöön. Malli toimii osaltaan myös opetussuunnitelmauudistuksen tukena.

Kesäkoulussa opiskeli 259 opiskelijaa, joista 61 sai tutkintonsa valmiiksi. Opettajia kesäkoulussa oli yhteensä 59, joista 27 ohjasi työssäoppimista. Kesäkoulukokeilu tarjosi hyödyllisen mahdollisuuden opiskelijoille opintojen edistymisen ja ammattiin valmistumisen kannalta.

Vahva tarve myös tulevaisuudessa

Kokeilun aikana pelkästään ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (ATTO-opintoviikkoja) tehtiin yhteensä 222. Kesäkoululle on tulosten ja palautteen mukaan vahva tarve tulevaisuudessa, ja sen juurruttamista valmistellaan toteuttajien kesken. Mukana pilotoinnissa ovat olleet Koulutuskeskus Salpaus ja Helsingin diakoniaopisto HDO.

Omnia – taustaa

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on monialainen koulutuksen järjestäjä, joka tarjoaa nuorille ja aikuisille toisen asteen ammatillista koulutusta, oppisopimuksia, lukio-opetusta, työpajatoimintaa sekä vapaan sivistystyön kursseja. Eri-ikäiset oppijat voivat joustavasti yhdistää esimerkiksi opintoja ja harrastustoimintaa mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Omniassa työskentelee 860 alansa ammattilaista ja oppijoita on eri yksiköissä vuosittain yli 60.000.