Työuran alussa

Omnian aikuisopistosta valmistui lähes 900 ammattilaista

15.6.2016 klo 13:22

Omnian aikuisopiston valmistumisjuhlia vietettiin torstaina 9.6.2016. Todistuksen saivat kaikki kevään 2016 aikana valmistuneet eli ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet. Lisäksi tilaisuudessa juhlittiin tutkinnon osan suorittaneita. Yhteensä tänä keväänä Omnian aikuisopistosta valmistui 861 uutta ammattilaista.

Ammatillisista perustutkinnoista eniten valmistui sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta eli 154 henkilöä. Liiketalouden perustutkinnosta valmistui 84 ja hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnosta valmistui 82 henkilöä.

Ammattitutkinnoista suosituin on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, josta valmistui 26, kondiittorin ammattitutkinnosta 19 ja sihteerin ammattitutkinnosta 17 henkilöä.

Johtamisen erikoisammattitutkinnosta valmistui 90 henkilöä ja baarimestarin erikoisammattitutkinnosta 17.

Mikä Omnia?
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on monialainen koulutuksen järjestäjä, joka tarjoaa nuorille ja aikuisille toisen asteen ammatillista koulutusta, oppisopimuksia, lukio-opetusta, työpajatoimintaa sekä vapaan sivistystyön kursseja. Eri-ikäiset oppijat voivat joustavasti yhdistää esimerkiksi opintoja ja harrastustoimintaa mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Omniassa työskentelee 860 alansa ammattilaista ja oppijoita on eri yksiköissä vuosittain yli 60.000.

Lähde: Omnia