Työhyvinvointi

Omailmoituskäytäntö säästää

17.2.2016 klo 11:07

Sairauspoissaolojen omailmoituskäytäntö säästää aikaa, vaivaa ja rahaa.

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan sairauspoissaolojen omailmoituskäyäntö kannattaa ottaa käyttöön työpaikoilla. Käytäntö vähentää turhia lääkärissäkäyntejä ja säästää aikaa, vaivaa ja rahaa.

Tutkimukseen osallistui kuusi organisaatiota teollisuudesta, palvelualalta ja kunta-alalta. Tutkimusorganisaatioissa sairauspoissaolojen määrä säilyi omailmoituksen käyttöönoton jälkeen keskimäärin ennallaan. Myös luottamus henkilöstön ja johdon välillä kasvoi. Luottamus onkin keskeistä omailmoituskäytännön onnistumisessa.

Hyvä suunnittelu tärkeää

Omailmoituksen käyttöönotossa hyvä suunnittelu, tehokas tiedottaminen ja selkeät pelisäännöt ovat tärkeitä. Esimiehet tarvitsevat koulutusta ja tukea henkilöstöasiantuntijoilta sekä työterveyshuollosta. Käytäntö voidaan pilotoida, jonka jälkeen voi tehdä lopullisen päätöksen omailmoituksen käyttöönotosta.

Omailmoituksen avulla yhteydenpito alaisten ja esimiesten välillä helpottuu. Se helpottaa myös muita yhteydenottoja; eli madaltaa yhteydenottokynnystä muissakin työkykyasioissa.

Työntekijöiden ei tarvitse lähteä kipeänä työterveyshuoltoon, ja he voivat palata töihin jo 1–2 päivän jälkeen, kun lääkärin kirjoittama todistus olisi ”velvoittanut” 2–3 päivän poissaoloon.

Tutkimuksen mukaan käynnit terveydenhuollossa vähenivät jopa 20–40 prosenttia ja säästivät resursseja muuhun toimintaan. Työterveyshuollolle jäi siten aikaa keskittyä ennaltaehkäisevään toimintaan.

Poissaolojen kokonaiskesto ennallaan

Tutkimukseen osallistuneissa organisaatioissa lyhyitä 1–3 päivän poissaoloja oli keskimäärin kaksi päivää henkeä kohti vuodessa. Omailmoitus lyhensi poissaolojen kestoa, mutta lisäsi sen verran lyhyiden poissaolojen määrää, että kokonaiskesto pysyi ennallaan eli vajaassa kahdessa päivässä.

Tutkimusorganisaatioissa omailmoitus koski 1–3 päivän sairauspoissaoloja ja osassa käyttö oli rajoitettu vain tiettyihin sairauksiin kuten flunssa ja vatsatauti. Yhdessä organisaatioissa käytäntö oli laajennettu seitsemän päivän poissaoloihin.

Taustaa:

Suomessa työntekijät ovat voineet jäädä sairauslomalle esimiehelle ilmoittamalla ilman lääkärintodistusta 1980-luvulta lähtien, aluksi julkisilla työpaikoilla ja myöhemmin myös yksityisissä yrityksissä. Vuonna 2015 lähes kaikki julkisen sektorin työpaikat käyttivät omailmoitusta, kun taas vajaalla kolmasosalla yksityisen sektorin työntekijöistä ei tätä mahdollisuutta vielä ollut. Muissa Pohjoismaissa omailmoituskäytäntö on lakisääteinen. Käytäntö on voimassa myös esimerkiksi Saksassa ja Iso-Britanniassa.

Tutkimuksessa selvitettiin omailmoituskäytännön toimeenpanoa ja vaikutuksia organisaatioiden, esimiesten, henkilöstön sekä työterveyshuollon kannalta. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin rekisteritietoja sairauspoissaoloista. Tutkimukseen osallistui kuusi organisaatioita teollisuudesta, palvelualalta ja kunta-alalta, joissa omailmoitus joko oli käytössä tai otettu juuri käyttöön. Henkilöstön määrä näissä organisaatioissa oli yhteensä 67 622. Tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto. #omailmoitus #sairauspoissaolo

Lähde: Työterveyslaitos

www.ttl.fi @tyoterveys