Työhyvinvointi

Oletko hyvinvoiva yrittäjä?

7.11.2016 klo 10:06

Yrittäjän työkykyä ja hyvinvointia ei voi ulkoistaa työterveyshuollon tai esimiehen vastuulle. Yrittäjä kantaa itse vastuun kaikesta, myös itsestään huolehtimisesta ja tuntee laiminlyönnin vaikutukset omassa jaksamisessaan.

Yrittäjän oma hyvinvointi ja yrityksen toimintakyky kulkevat käsi kädessä. Jos jaksamisen perusasiat ovat rempallaan, kannattaa miettiä mitentämä vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja yritystoiminnan tuloksellisuuteen.

Ota hyvät työrutiinit tavaksi

• Suunnittele työsi etukäteen, varaa aikaa ruokatauolle.

• Laskuta ja hoida paperityöt ajallaan.

• Pidä kuitit järjestyksessä ja toimita ne ajoissa kirjanpitäjälle.

Ime voimaa arjesta

• Pidä työpäivän mitta kohtuullisena ja ota riittävästi vapaata, aina kun mahdollista.

• Varaa aikaa myös perheelle ja ystäville.

• Nuku riittävästi joka yö (mielellään 7-8 tuntia).

• Hanki itsellesi työterveyspalvelut.

Turvaa tulevaisuutesi

• Pidä YEL- tai MYEL-taso kunnossa. Tiedä taso.

• Turvaa itsesi ja tulevaisuutesi. Pidä asianmukaiset vakuutukset voimassa.

• Tee tarvittaessa varasuunnitelma tai riskianalyysi.

Hyödynnä verkostoja

• Älä tee kaikkea itse. Hyödynnä verkostoituminen, ulkoistaminen ja delegointi.

• Älä jää ongelmatilanteissa yksin, vaan otan yhteyttä tukitahoihin kuten toinen yrittäjä, yritys­neuvonta, työterveyshuolto tai www.yrittajantukiverkko.fi.

Huolehdi henkilöstöstä

• Yrityksen henkilöstö on yrittäjän lisäksi yrityksen tärkein voimavara ja investointi.

• Kuuntele henkilöstöä ja annan heidän vaikuttaa yhteisen työpaikan asioihin.

• Useat työpaikkojen ongelmat johtuvat yksinkertaisesti puutteellisesta ja huonosti hoidetusta viestinnästä. Varmista esteetön tiedon kulun.

• Hyväksy virheet osana oppimisprosessia ja kannusta kokeilemaan.

• Työ ei saa olla pelkkää puurtamista. Hyvinvoiva työntekijä tekee parhaansa yritykseni eteen.

Lue lisää:

www.ttl.fi/pienyritys

www.ttl.fi/ketteraHR

www.ttl.fi/naisettyossa

www.ttl.fi/mikrotmenestykseen

Lähde: Editori

www.editori.fi