Laadukasta johtamista tarvitaan myös keskijohdossa. Menestyvä Johtaja palkitsee ammattilaisista koostuvan raadin johdolla edistyksellisiä keskijohtajia, jotka vievät yritystä eteenpäin hyvän johtamisen avulla. Ilmoittautuminen Menestyvä Johtaja -konseptiin alkaa 1.9.2015. Olethan mukana?

Keskustelu tuottavuudesta ja kilpailukyvystä sivuuttaa johtamisen liian usein. Pärjätäkseen globaalissa kilpailussa yritysten tulee uudistaa palveluitaan ja tuotteitaan sekä panostaa keskijohtoon. Keskijohdon rooli yrityksen suunnan ja strategian näyttäjänä onkin merkittävä. Uudistusvoimainen keskijohto voi hyvän esimiestyön avulla innostaa työntekijät parhaaseen mahdolliseen suoritukseen ja edistää yrityksen tuloksentekokykyä.

Ilmarisen toimitusjohtajan ja Menestyvä Johtaja -raadin puheenjohtajan Timo Ritakallion mukaan keskijohto on Suomessa paitsioon jäänyt kultakaivos. Keskijohto tekee arjen johtamistyötä lähellä niitä ihmisiä, jotka niin sanotusti tekevät yrityksen tuloksen. Panostamalla keskijohtoon yritykset panostavat tulevaisuuteensa.

Muuttuva työympäristö, muuttuva johtajuus

Muuttuva toimintaympäristö tarvitsee uudenlaista johtamista, eikä perinteinen ylhäältä alaspäin suuntautuva autoritäärinen johtaminen enää toimi.  Uudessa johtamisessa korostuvat ennen kaikkea ihmiset, läpivientikyky, muutoksen johtaminen sekä viestintä ja vuorovaikutus. Käytännön työssä se voi tarkoittaa muun muassa ihmisten innostamista, kehittämistä ja osallistamista tavoitteelliseen  yrityksen kehittämiseen.

Ellun Kanojen asiakkuusjohtaja, viestinnän tekijä Sari Tomperi muistuttaa, että keskijohdolla on erittäin hyvä mahdollisuus kaivaa työntekijöiden potentiaali esille ja luoda innostuksen ilmapiiriä työpaikalle. Jo tutkimustenkin mukaan työstään innostuneet ihmiset ovat innovatiivisempia ja tuottavampia, heillä on selkeästi vähemmän sairauspoissaoloja ja he viihtyvät työssään. Johtamisen laatu on hyvin merkittävä työssä innostumiseen vaikuttava tekijä.

Innostava keskijohto

Tutkimusten mukaan keskijohto voi omalla työllään merkittävästi vaikuttaa työntekijöiden innostuneisuuden tasoon ja tällä voi olla suuri vaikutus firman menestykseen. HBR:n artikkelin mukaan innostuneet (thriving) työntekijät suoriutuvat 16 % paremmin kuin työtoverinsa, ovat 32 % sitoutuneempia organisaatioonsa ja 46 % tyytyväisempiä työhönsä. Loppuunpalamista 125 % vähemmän kuin työkavereilla. Lähde: https://hbr.org/2012/01/creating-sustainable-performance/

Myös yrityskulttuuriin panostaminen voi viedä organisaatiota haluttuun suuntaan. Keskijohdolla on merkittävä rooli yrityskulttuurin suunnannäyttäjänä. Yrityskulttuuri vaikuttaa muun muassa ihmisten asenteisiin, motivaatioon ja suoriutumiseen. Avoimuus, asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus ovat hyviä yrityskulttuurin kulmakiviä, jotka tukevat ja innostavat työntekijöitä onnistumaan työssään sekä edistämään yrityksen myönteistä kehityssuuntaa.

Mikä Menestyvä Johtaja?

Menestyvä Johtaja on Assidun ja Ellun Kanojen konseptoima kokonaisuus, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen johtamisen laatua ja palkita edistyksellisiä keskijohtajia. Menestyvä Johtaja raati koostuu suomalaisen elinkeinoelämän konkareista. Mukana raadissa ovat Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio, Dextran toimitusjohtaja ja Pihlajalinnan varatoimitusjohtaja Leena Niemistö, TeliaSoneran kuluttajasegmentistä vastaava Esa Kling, Sovellon johtaja Anne Tarkiainen, Sanoma Media Finland Oy:n kaupallinen johtaja Antti Järvinen, Ellun Kanojen asiakkuusjohtaja Sari Tomperi ja Assidun johtaja Johanna Hirn-Yli-Juuti. Yhteistyökumppanina toimii Sanoma.

Ilmoittaudu tai ilmoita mukaan!
Kuka tahansa voi ilmoittaa edistyksellisen keskijohtajan mukaan valintaan osoitteessa: http://www.assidu.fi/menestyva-johtaja/

Lisätietoja: Ellun Kanojen asiakkuusjohtaja Sari Tomperi, p. 040 772 6254, sari.tomperi@ellunkanat.fi ja
Assidun johtaja Johanna Hirn-Yli-Juuti, p. 040 700 4826 Johanna.Hirn-Yli-Juuti@assidu.fi