Työuran alussa

Nuorten työelämävalmiuksia lisättävä

22.3.2018 klo 15:09

STTK on huolestunut nuorten heikoista työelämävalmiuksista ja esittää työelämätiedon sisällyttämistä opetussuunnitelmiin.

Johtaja Katarina Murto arvioi, että heikot työelämätaidot voivat olla rasite työantajille. Lisäksi heikot tiedot ja valmiudet heikentävät nuorten pääsyä työmarkkinoille.

STTK:n Aula Researchilla teettämän kansalaistutkimuksen mukaan 55 % nuorista kokee, että omaan tutkintoon liittyvään opetukseen sisältyi vain vähän tai ei lainkaan työelämätietoa ja -käytäntöjä.

Kysymykset suunnattiin 18-29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Ainoastaan 29 % vastaajista kokee saaneensa riittävät tiedot työelämän käytännöistä ja pelisäännöistä.

Vastaajista 35 % kokee, ettei työelämätiedon opetus ole ollut laadukasta. Joka viides sai vain vähän tai ei lainkaan perehdytystä työtehtäviin nykyisessä tai viimeisimmässä työpaikassaan.

Lähde: STTK