Työuran alussa

Nuorten tulevaisuusraportti - Kun koulu loppuu

#kunkoululoppuu Nuorten tulevaisuusraportti 2018 julkistettiin keväällä.

Vuosittain toteutettava Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti tutkii yläkoululaisten, lukiolaisten ja toisen asteen ammattiin opiskelevien ala- ja koulutusvalintoihin liittyviä tulevaisuudensuunnitelmia. Vuonna 2018 tutkimukseen vastasi ennätykselliset yli 11 000 nuorta.

Kyselyn mukaan ammattikoulussa opiskelevilla on selvät suunnitelmat valmistumisen jälkeen, mutta lukiolaiset ovat hukassa valintojensa kanssa.

Ammattiin opiskelevilla nuorilla on selkeät tulevaisuuden suunnitelmat valmistumisensa jälkeen: 90 prosenttia aikoo hakea töitä ja 48 prosenttia suunnittelee hakevansa jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun. Lukiolaisten valinnanvaikeus ja stressi näkyvät valintojen jakautumisena useamman vaihtoehdon kesken.

Moni koulutus- ja uravalintojen kanssa kamppaileva peruskoululainen valitsee toisen asteen vaihtoehdoksi lukion, jotta ammatinvalintaa voi siirtää kolmella vuodella eteenpäin. 25 prosenttia lukiolaisista ei vielä abiturienttivuoden keväälläkään tiedä, mihin suunnata valkolakin jälkeen. Välivuoden suosio onkin lukiolaisten keskuudessa mittaushistorian korkein: jopa 30 prosenttia kyselyyn vastanneista aikoo pitää välivuoden lukio-opintojen jälkeen.

− Moni hakeutuu lukioon, koska ei tiedä mitä haluaisi tulevaisuudessa tehdä. Valitettavasti neljännes jää lukion aikanakin ilman vastausta, eikä tiedä mihin lähtisi jatk-opiskelemaan. Nämä opiskelijat tarvitsisivat erityistä tukea ja ohjausta jo lukioaikana, mutta myös sen jälkeen. Samalla vältettäisiin näiden alle 30-vuotiaiden mahdollinen syrjäytyminen,  johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Taloudellinen tiedotustoimisto TATista sanoo.

Lukiolaiset stressaavat tulevaisuuttaan, koulumenestystään ja valintojaan enemmän kuin yläkouluikäiset tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat nuoret.

Mistä opiskelijoita korkeakouluihin?

Yläkoulussa opiskellessaan nuori näkee ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhtä potentiaalisina koulutuspaikkoina. Sen sijaan lukiossa mielipiteet eroavat jo selkeästi: yliopiston suosio jatko-opiskelupaikkana jatkaa kasvuaan samalla kun ammattikorkeakoulujen suosio laskee. Lähes puolet ammattiin opiskelevista suunnittelee ammattikorkeakouluun hakemista valmistumisensa jälkeen.

− Nuoret ovat tietoisia siitä, että lukio ei ole ainoa reitti korkeakouluopintoihin. Ammatillista tutkintoa opiskelevat arvostavat koulutusta ja ovat opinnoissaan kunnianhimoisia: monet haluavat korkeakoulututkinnon. Ammatilliset opiskelijat ovatkin  ammattikorkeakouluille tulevaisuudessa yhä merkittävämpi joukko,  T-Media Oy:n tutkimuspäällikkö Reeta Sutinen muistuttaa.

Lukiolaisten kiinnostus ammattikorkeakouluopintoja kohtaan on laskenut vuosi vuodelta.

Sekä peruskoulun että toisen asteen opiskelijat kaipaavat lisää ohjausta kouluun, erityisesti uravalintoihin liittyen. Lisäksi ammattiin opiskelevat toivovat peruskoululaisia ja lukiolaisia selkeästi enemmän ohjausta myös jatko-opintoihin. He saavat koulutusvalintoihin liittyvää ohjausta muita nuoria vähemmän myös kotoa.

Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2018 -tutkimus toteutettiin helmi-maaliskuussa 2018 suomalaisissa yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 11 335 nuorta. Ammattiin opiskelevat nuoret olivat tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana tutkittavana kohderyhmänä. Tutkimuksen toteutti Taloudellinen tiedotustoimisto TATin toimeksiannosta T-Media Oy.

Lähde: Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2018.

Lue lisää:

www.kunkoululoppuu.fi