Omakynä

Nuoria yhdistää innostus ja luottavaisuus työelämään

10.12.2018 klo 13:04

Moni törmäsi viime viikolla uutis- ja somevirrassa kuviin ja videoihin, joiden voisi ensinäkemältä luulla tulevan ison luokan musiikkifestareilta.

Kyse ei kuitenkaan ollut teknobileistä, vaan valtavaksi spektaakkeliksi kasvaneesta bisnes- ja ammattilaistapahtumasta. Slushissa meille näyttäytyy itsevarma ja menestyvä, uutta työn kulttuuria luova ja työhön intohimolla suhtautuva nuori sukupolvi.

Samaan aikaan mediassa  esiin nousee huoli nuorten syrjäytymisestä. Erityisenä huolenaiheena ovat nuoret miehet, joiden opinnot ovat jääneet kesken ja jotka ovat siten vaarassa jäädä kokonaan työelämän ulkopuolelle. Elina Marttisen tuoreen väitöstutkimuksen mukaan jopa 40 prosentilla 23-vuotiaista oli tutkimuksen mukaan jollain tavoin epäselvä identiteetti. Tietoisuus valinnan mahdollisuuksien määrästä on kasvanut, ja yleisessä keskustelussa korostuvat huolet siitä mihin maailma ja työelämä on menossa kasaavat paineita. Identiteetin selkiytyminen voikin jatkua pitkälle aikuisuuteen, jolloin vielä kolmekymppisenä voi olla pihalla siitä, mitä elämässään haluaa.

”Tietoisuus valinnan mahdollisuuksien määrästä on kasvanut, ja yleisessä keskustelussa korostuvat huolet siitä mihin maailma ja työelämä on menossa kasaavat paineita.”

Vuosittain yhteistyössä Taloudellinen tiedotustoimisto TATin kanssa toteuttamamme Kun koulu loppuu -tutkimuksen tuloksettukevat Elina Marttisen väitöstutkimuksen tuloksia nuorten epävarmuudesta valintojen teossa. Lukion viimeisen vuosikurssin opiskelijoista jopa neljännes ei tiedä minkä alan opintoihin aikoo tulevaisuudessa hakeutua, ja lähes kolmannes lukiolaisista aikoo pitää välivuoden lukion jälkeen. Tärkeänä syynä välivuoden pitämiseen on juuri lisäaika valintojen pohtimiseen.

”Yli 90 prosenttia lukiolaisista pitää työtä itselleen tärkeänä ja uskoo siihen, että oma paikka työelämässä löytyy”

Nuoret ovat siis polarisoitunut joukko ammatilliseen tulevaisuuteen liittyvissä suunnitelmissa ja lähtökohdissa. Koko nuorta ikäluokkaa kuitenkin yhdistää yksi tärkeä asia. Epävarmuudesta huolimatta valtaosa nuorista kaikilla koulutusasteilla suhtautuu työelämään innolla ja luottavaisesti, vaikka valintojen tekeminen tuntuukin vaikealta. Yli 90 prosenttia lukiolaisista pitää työtä itselleen tärkeänä ja uskoo siihen, että oma paikka työelämässä löytyy. Luottavaisen ja innostuneen asenteen säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi on tärkeää, että nuoret saavat jo koulussa sekä erityisesti ensimmäisten työkokemusten sekä kesätyön kautta kannustavia ja oman ammatillisen identiteetin vahvistumista tukevia kokemuksia.

"Työantajat ovat uudenlaisessa kilpailutilanteessa, kun nuoret odottavat ja vaativat työpaikalta paljon."

Innostuneisuutta ja kiinnostusta työelämään kuvaa myöskin se, että nuoret odottavat ja vaativatkin työltä ja työnantajilta paljon. Työn sisältö, merkityksellisyys, ilmapiiri ja työnantajan vastuullisuus kaikilla osa-alueilla on tärkeämpää kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Tämä asettaa myös työnantajat uudenlaiseen kilpailutilanteeseen osaavista ja ennen kaikkea motivoituneista tulevaisuuden työntekijöistä.

Nuorten kiinnostuksen kohteiden, asenteiden ja alavalintoja ohjaavien motiivien tutkiminen ja seuraaminen on ollut keskeisessä roolissa yhdessä toimialojen kanssa tekemäämme vetovoimatyötä. Yhdessä Taloudellinen tiedotustoimisto TATin kanssa luotsaamassamme Kun koulu loppuu -hankkeessa tavoitteemme on kannustavien ja inspiroivien ura- ja opiskelijatarinoiden kautta auttaa nuoria löytämään oma juttunsa sekä tarjota työkaluja ohjaustyön avuksi myös nuorten vanhemmille sekä opoille ja opettajille.

Vesa Vilenius

@vesa_vilenius

Vesa on työelämän ja koulutuksen asiantuntija, erityisalueenaan nuoret ja työelämä. Oikotiellä hän vastaa erityisesti Kun koulu loppuu -kokonaisuudesta sekä toimialojen ja oppilaitosten vetovoimatyöstä.