Työllisyysnäkymät

Nuoret naiset nousevat johtoon

17.11.2015 klo 14:12

Nuorten naisten määrä suomalaisten pörssiyhtiöiden johtoryhmissä kasvaa selvästi, selviää Keskuskauppakamarin naisjohtajaselvityksestä.

Keskuskauppakamarin viides naisjohtajaselvitys, Nuoret naiset nousevat johtoryhmiin, kattaa kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt. Selvityksen mukaan naisten osuus johtoryhmissä on noussut 21,5 prosenttiin. Suurissa pörssiyhtiöissä luku on 18,4 prosenttia, pienissä ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä 23 prosenttia.

45-vuotiaisiin asti ulottuvissa ikäluokissa naisten osuus johtoryhmissä ylittää 21 prosentin keskiarvon. Naisten osuus on kaikkein nuorempien ikäryhmässä lähes 29 prosenttia, joskin 35-vuotiaiden ja sitä nuorempien johtajien kokonaismäärä on edelleen hyvin pieni.

Naisten osuus nousi pörssiyhtiöiden hallituksissa 24 prosenttiin vuoden 2014 selvityksen 23 prosentista. Kasvu on nopeaa, sillä vuonna 2003 vastaava luku oli seitsemän prosenttia. Suurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus hallituksissa on 30 prosenttia, keskisuurissa yhtiöissä 24 prosenttia ja pienissä 19. Pörssiyhtiöiden hallituksen puheenjohtajista viisi prosenttia on naisia.

Lähde: Keskuskauppakamari