Työhyvinvointi

Nöyryytys vahingoittaa mieltä

Juhani Mattilan Nöyryytys – Arvokkuuden kokemuksen menettämisestä ja uudelleen löytämisestä (Kirjapaja) nostaa esille ilmiön, jota kirjallisuudessa ei aiemmin juurikaan ole kuvattu.

Yksilön ohella myös kokonaiset kansanosat tai kansakunnat voivat kokea tulevansa nöyryytetyksi. Uudessa kirjassa elämää hankaloittavat oireet ja ahdistukset saavat selityksen. Ihmismieli on haavoittuvaisempi kuin yleensä ajatellaan.

Nöyryytykset ovat kipeitä psykofyysisiä traumoja, jotka rikkovat ihmisen mieltä jo lapsuudesta alkaen. Nykypsykiatriassa ja kovia arvoja ylläpitävässä kulttuurissa tämä tosiasia sivuutetaan. Huomio on vain aivojen kemiassa ja biologiassa. Ihminen voi menettää elämänhalunsa, jos hän esimerkiksi tulee jätetyksi parisuhteessaan. Nöyryyttävää on myös työtoverin suusta kuultu tölväisy, nolosti epäonnistunut esiintyminen, työttömäksi joutuminen, taloudellinen ahdinko tai sosiaalisen aseman menettäminen. Tällaisissa tilanteissa ihminen kokee joutuvansa keinottomana vääryyden kohteeksi tai alistetuksi.

Teos tarjoaa näkökulmia nöyryytysten käsittelemiseen ja terveen itsetunnon uudelleen löytämiseen. Mielenterveyden ongelmiin on muitakin tärkeitä syitä kuin nöyryytys, mutta Juhani Mattila haluaa korostaa, kuinka merkittävässä määrin mielen särkyminen ja siitä seuraava uusien traumojen pelko estää ihmistä olemasta oma itsensä ja toteuttamasta omia mahdollisuuksiaan. Onnistunut hoito antaa ihmiselle mahdollisuuden vapautua nöyryytysten seurauksena olevasta arkuudesta ja huonommuudesta.

Kirja käsittelee sitä tunnistamatonta tekijää, joka loistaa poissaolollaan esimerkiksi puhuttaessa masennuksesta, paniikkihäiriöstä tai työuupumuksesta. Jos hoidossa keskitytään pinnallisesti vain näihin sairauden oireisiin, jätetään sairastuttavat prosessit kokonaan selvittämättä.

Juhani Mattila, Nöyryytys – Arvokkuuden kokemuksen menettämisestä ja uudelleen löytämisestä. Kirjapaja 2017.

Juhani Mattila on psykiatri ja tietokirjailija. Hän on kiinnostunut ujoudesta, sosiaalisista peloista, masennuksesta ja työuupumuksesta, joista hän julkaissut useita teoksia ja artikkeleita. Hänen edellinen teoksensa on Herkkyys ja sosiaaliset pelot (2014).

Lähde: Kirjapaja