Työllisyysnäkymät

Nousukausi näkyy työmarkkinoilla

Hallituksen 72 %:n työllisyystavoitteen toteutuminen näyttää aiempaa todennäköisemmältä. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi oli tammikuussa 2018 jo 70,9 %.

PTT:n ennustepäällikkö Janne Huovarin mukaan hyvien työllisyyslukujen taustalla on nimenomaan talouden hyvä kasvu, jonka myötä työvoiman kysyntä kasvaa. Nyt on saatu aktivoitua myös työvoiman ulkopuolella olleita.

Työvoima on kasvanut lähes yhtä paljon kuin työllisten määrä, minkä vuoksi työttömyysprosentti ei ole laskenut vauhdilla.

Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäisen mielestä on kiinnostavaa, että tammikuun työllisyyden kasvusta iso osa on tullut määräaikaisesta osa-aikatyöstä. Siinä voi olla viitteitä aktiivimallista tulevasta muutoksesta, lähinnä siihen liittyneestä runsaasta keskustelusta. Kuitenkaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä mallin vaikutuksista tammikuun lukujen perusteella ei vielä kannata tehdä.

Lähde: STT