Työhyvinvointi

Nollatoleranssi työpaikkakiusaamiselle

22.11.2016 klo 12:47

Kun työyhteisössä on kiusaaja, vika on usein johtamisessa. Vaikka kiusaamisesta puhuminen on vaikeaa, ei siitä saisi vaieta niin kiusattu kuin työyhteisökään.

Koska työpaikat ovat nykyään kiven alla, moni sietää työssään vähättelyä epäoikeudenmukaisuutta, simputusta ja jopa seksuaalista häirintää. Näin kertoo Suomen mielenterveysseuran projektipäällikkö Ritva Karila-Hietala, joka on työssään auttanut työpaikkakiusaamisen uhreja.

Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan kiusaamisen eri muodoista kärsii päivittäin jopa 100 000 työntekijää. Toisinaan kiusaaminen on alkanut jo kouluaikoina. Useilla työpaikoilla kiusaaja on esimies, joka ei välttämättä tajua kiusaavansa, vaan toimii kuten talon tapoihin kuuluu: korostaen valtaansa ja väheksyen vastuuta. Kollegoiden kesken kiusaamista on kun  ihmistä vältellään, hänestä juorutaan tai hänet leimataan syntipukiksi asiaan kun asiaan.

– Työpaikkakiusaaminen on usein vaikeasti tunnistettavissa, koska työelämän rakenteet mahdollistavat vallankäytön ja työpaikan toimintakulttuuri huonon käytöksen. Kiusaamista on lisäksi vaikea todistaa kun muut eivät ole nähneet mitään tai kiistävät asian. Ihmisten on lähtökohtaisesti helpompi olla vahvemman puolella, Karila-Hietala sanoo.

Kiusaaminen kertoo huonosta johtamisesta

Kiusaamisen mahdollistaminen kertoo erityisesti huonosta johtamiskulttuurista, mutta sen jatkuminen on haitallista niin kiusatulle kuin yrityksellekin. Kiusatulle kokemus aiheuttaa häpeää ja mitättömyyden tunnetta. Kun esimiehen tai kollegan hampaisiin joutunut työntekijä voi työssään pitkään huonosti, pahoinvointi johtaa usein työuupumukseen ja jopa masennukseen. Pitkäkään sairasloma ei auta, jos tilanne työhön palattua jatkuu samanlaisena.

Kiusaamisen syyt johtuvat usein kiusaajan omasta historiasta ja siitä, millaisia tunteita silmätikuksi joutuva hänessä aiheuttaa. Kiusaaja on usein epävarma osaamisestaan ja asemastaan ja pyrkii saamaan toisesta henkistä yliotetta.

– Moni apua hakeva miettii, mikä hänessä on vikana. Kiusatun ominaisuuksien kannalta uhriksi joutuminen on kuitenkin usein täysin sattumanvaraista, joten tärkeämpää on miettiä, kuinka tilanne ratkaistaan. Kiusaamista ei tule hyväksyä vaan siitä kannattaa puhua esimiehelle, jolla on lainmukainen vastuu puuttua tilanteeseen.

Mikäli kiusaajana on esimies itse, apua kannattaa hakea työterveydenhuollosta tai kääntyä työpaikan luottamusmiehen puoleen. Akuuttiin ahdistukseen keskusteluapua saa myös paikallisesta kriisikeskuksesta tai soittamalla Kriisipuhelinpäivystykseen.

Hyviä tuloksia kolmikantaneuvotteluilla

Kiusaamistilanne ratkeaa harvoin itsekseen, mutta tilannetta voidaan ratkoa esimerkiksi kolmikantaneuvotteluilla, joihin osallistuu kiusatun ja kiusaajan lisäksi esimies tai muu työnantajan edustaja sekä työterveyshuollon, työsuojelun tai muun hoitoalan ammattilaisia.

Tilanteen käsittelemiseksi kiusatun kannattaa kirjata muistiin, mitä kiusaamistilanteessa tapahtui, miltä tilanne tuntui, milloin se tapahtui ja ketkä olivat paikalla. Näin asiasta on helpompi kertoa mahdollisimman konkreettisesti kaikille osapuolille.

Vastuullisessa työyhteisössä on ongelmatilanteita varten varhaisen puuttumisen malli, joka antaa ohjeita konfliktien purkamiseen. Onnistuneen keskustelun lähtökohtana on, että kiusattua kuunnellaan, hänen ongelmansa otetaan vakavasti ja siihen lähdetään aktiivisesti hakemaan helpotusta.

Parhaassa tapauksessa keskustelu toimii, kiusaaja ymmärtää tehneensä väärin, pyytää anteeksi ja parantaa tapansa. Aina näin ei kuitenkaan Karila-Hietalan mukaan käy, vaan tilanne ratkeaa vasta kiusatun vaihdettua työpaikkaa. Henkisen toipumisen kannalta on tärkeä pyrkiä hyväksymään tapahtuneeseen liittyvät kokemukset ja uskoa, että seuraavassa työpaikassa oma tilanne tulee olemaan toinen.

Kiusaamiseen kohdistuvan nollatoleranssin saavuttamiseksi jokaisessa työyhteisössä tulisi keskustella kiusaamiseen puuttumisesta. Samalla olisi hyvä määritellä, mitä ei-toivottu käytös tarkoittaa ja mitä hyvän ja tasa-arvoisen työyhteisön rakentaminen vaatii kaikilta työyhteisön jäseniltä.

Anna Väre