Työllisyysnäkymät

Noin 88 000 työtöntä sai töitä v. 2015

18–64-vuotiaita työllisiä oli Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan 2 231 000 vuoden 2015 lopussa. Työttömiä oli yhteensä 375 000.

Vuonna 2014 työttömänä olleista henkilöistä noin 88 000 eli 24 % työllistyi vuonna 2015. Työllistymisessä ei ollut eroja naisten ja miesten välillä.

Nuoremmat työttömät työllistyivät paremmin kuin iäkkäät. Työllistyneistä 3 300 alkoi yrittäjäksi.

Taloudellinen huoltosuhde heikkeni kahdella henkilöllä. Vuonna 2015 sataa työssäkäyvää henkilöä kohden oli kohti 143 ei-työssäkäyvää henkilöä.

Lähde: Tilastokeskus