Työllisyysnäkymät

Niin kiire töissä, ettei ehdi tehdä töitä?

18.7.2016 klo 7:00

Yritykset ovat vähentäneet hierarkiaa, mikä on johtanut siihen, että väliportaan esimiesten aika kuluu koordinointiin, ohjailuun ja työntekijöiden valvontaan.

Esimiehet ovat huomanneet ilmiön, jossa painostus tiimityöhön, innovaatioon ja nopeuteen on jättänyt enää vain vähän aikaa oikean työn tekemiselle. Tutkija Rob Cross on keksinyt ilmiölle nimen, se on yhteistoiminnallinen ylikuormitus.

Usein ylikuormitetut työntekijät laitetaan korkean profiilin projekteihin ja työkaverit haluavat työskennellä heidän kanssaan, mutta tästä voi muodostua pullonkauloja, kun liian monet projektit kulkevat heidän kauttaan.

Esimiehistä ja tietotyöläisistä, kuten konsulteista suurin osa käyttää jo 90-95 prosenttia työajastaan palavereissa, puhelimessa ja sähköposteja lukien ja niihin vastaten. Vielä kymmenen vuotta sitten esimiehet käyttivät noin 60-65 prosenttia työajastaan näihin tehtäviin.

Tutkimusyritys CCB on havainnut, että 35-40 prosenttia esimiehistä ”on jo niin ylikuormitettuja, että heidän on mahdotonta tehdä töitä tehokkaasti."

Lähde: Talouselämä