Työhyvinvointi

Nauru piristää kesken työpäivän

Ystävyyssuhteilla on suuri merkitys sekä mielen että kehon hyvinvoinnille. Ystävän halaaminen ja yhdessä nauraminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja mielihyvää sekä parantaa verenkiertoa ja lievittää stressiä.

Ystävillä on suuri vaikutus ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. Ihmiset ovat laumasieluja, joilla on biologinen tarve tulla nähdyksi ja huomatuksi.

– Ihmisen perustarpeisiin kuuluu tulla huomioiduksi. Laatu on kuitenkin tärkeämpää kuin määrä: laajan porukan sijaan riittää, että on yksi luottoystävä, jonka kanssa yhteys löytyy. Ystävyyden tulisi perustua aitoon vuorovaikutussuhteeseen, jossa kumpikin saa vuorollaan jakaa sekä iloisia että ikäviä kokemuksia, johtava psykologi Tuija Turunen Terveystalosta sanoo.

Ystävyyssuhteita kannattaa vaalia viettämällä riittävästi yhteistä aikaa eikä kannata pitää toista itsestäänselvyytenä.

– Hyvän ystävän kanssa yhteys säilyy silti usein pitkienkin hiljaisten kausien yli ja jälleennäkemisen yhteydessä voidaan jatkaa siitä, mihin on edellisellä kerralla jääty. Hyviä tapoja huomioida ystävä on esimerkiksi toisen keskittynyt kuuntelu, kokemusten jakaminen ja vaikkapa halaaminen, Turunen neuvoo.

Halaus lievittää stressiä

Itselle tärkeän ihmisen koskettaminen – kuten halaaminen – lisää hyvinvointia tuomalla muun muassa läheisyyden, kiintymyksen ja turvan tunnetta. Kosketuksella on lisäksi monia fyysisiä terveysvaikutuksia.

Kosketus liittyy vahvasti myös lohduttamiseen. Tukalassa tilanteessa ja kehon ollessa kuormittunut hakeudutaan Turusen mukaan usein jo vaistonvaraisesti toisten ihmisten läheisyyteen.

– Usein lohdutuksen tarpeessa olevaa ihmistä kosketetaan herkästi esimerkiksi ottamalla olalta kiinni. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että kenenkään reviirille ei saa mennä pyytämättä, Turunen sanoo.

Nauru vapauttaa endorfiineja

Halauksen lisäksi nauraminen ystävien ja työtovereiden kanssa on Turusen mukaan hyvä keino huoltaa itseään.

– Halauksen tavoin nauraminen lisää myönteistä vuorovaikutusta ystävien kanssa ja lieventää stressiä. Kunnon naurunremakka voi olla hyvin voimakaskin ponnistus, joka päästää nopean jumppasuorituksen tavoin endorfiineja valloilleen. Vaikka olo voi olla hetken uupunut nauramisen jälkeen, elimistö on saanut kaipaamaansa lepoa ja puhdistuksen stressihormoneista.

Myös esimerkiksi hauskan tv-ohjelman katsominen purkaa samalla tavalla stressireaktiota kehossa. Jaettu ilo on aina kaksinkertainen ilo.

– Nauru ja hymy tarttuvat helposti, ja hyvänolon tunteet lähtevät leviämään ventovieraillekin ihmisille. Onkin hyvä välillä pohtia ja testata, millaisia tunteita välittää omilla kasvonilmeillään ja eleillään: vienkö eri tilanteisiin huolta vai iloa ja hyvää oloa?

Lähde: Terveystalo