Työhyvinvointi

Naisyrittäjillä univaikeuksia

23.11.2015 klo 10:59

Joka neljäs naisyrittäjä kärsii päivittäin vähintään kahden tunnin univajeesta. Joka viidennellä on lisäksi päivittäin tai lähes päivittäin unettomuusoireita.

Yrittäjien työpäivät ovat pitkiä, noin neljä kymmenestä työskentelee yli 50 tuntia viikossa. Pitkät työpäivät voivat osin selittää nukkumiseen ja voimavaroihin liittyviä puutteita. Ihminen tarvitsee keskimäärin noin 7-8 tunnin yöunet selvitäkseen työpäivän rasituksista. Osalla naisyrittäjistä on tämän myötä puutteita myös voimavaroissa.

Työterveyslaitoksen hanke Naiset työssä – Yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan selvitti naisyrittäjien työkykyä ja elintapoja. Tulosten mukaan naisyrittäjät tunnistavat omasta terveydestään huolehtimisen merkityksen työssä jaksamiselle. Resurssien puute voi kuitenkin haitata terveellisten elintapojen toteutumista ja tulevaisuuden työkyvyn ylläpitoa.

Naisyrittäjien keskimääräinen työviikon pituus on 48 tuntia viikossa. Se on sama määrä kuin Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaiset ry:n aiemmin toteuttamassa kyselyssä. Noin 60 prosenttia vastaajista kokee, että omasta terveydestä huolehtiminen auttaa myös jaksamaan paremmin. Jos tekee liikaa töitä ja nukkuu huonosti, niin ei välttämättä jaksa pitää huolta itsestään.

Kannattavuus ja tekemättömät työt stressaavat

Yksi stressiä aiheuttava kuormitustekijä tutkimuksen naisyrittäjillä on yrityksen kannattavuus. Se häiritsee tai huolestuttaa vähintään viikoittain 46 prosenttia vastaajista. Myös jatkuva kiire ja tekemättömien töiden paine rasittavat osaa yrittäjistä. Kyselyyn vastanneista vain vajaalla puolella on yrityksessään liiketoimintasuunnitelma tai budjetti.

Tieto yrityksen tilanteesta selkiyttää asioita ja voi auttaa nukkumaan paremmin. Sitä kautta muutkin asiat voivat helpottua. Virkeänä tilanteita tarkastelee monesti laajemmasta näkökulmasta.

Tukea tarvitaan

Monelle toiset yrittäjät ovat tärkeä apu yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. Myös läheisten tuki koetaan tärkeänä tekijänä työssä jaksamisen kannalta. Joka viides naisyrittäjä kokee, ettei saa keneltäkään apua. Monelta puuttuu myös työterveyshuollon tuki, sillä vain reilulla puolella vastaajista on sopimus työterveyshuollon kanssa.

Useimmat naisyrittäjät kokevat työstä irtautumisen ja levon auttavan jaksamaan työssä. Palautumiseen kannattaa panostaa, jotta työkyky säilyy hyvänä. Yrittäjien työkyky oli tämän kyselyn perusteella alle työikäisten keskiarvon.

Myös työpäivän aikana pidetyt tauot ovat tärkeitä jaksamiselle. Tauolla virkistyy ja työ voi olla tehokkaampaa tauon ansiosta. Tehokkaamman työnteon ja terveellisen ruokailun ylläpitämän vireystilan turvin voi arjesta löytyä aikaa myös liikunnalle.

Juhlista onnistumisia

Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaiset ry:n kyselytuloksissa parhaiten jaksoivat ne yrittäjät, jotka juhlistivat onnistumisia ja pitivät vapaata. Suuri osa Naiset työssä – kyselyyn vastaajista kokee työn imua ja on inspiroitunut työstään. Riittävän nukkumisen ja kohtuullisten työpäivien tavoittelu sekä asiat jotka naisyrittäjät kokivat auttavan työssäjaksamista tukevat myös työn imun säilymistä.

Naiset työssä – hankkeen kyselytutkimukseen vastasi 69 naisyrittäjää Pohjois-Pohjanmaalta. Hanke on kolmivuotinen ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR). Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaiset ry:n kyselyyn vastasi 268 naisyrittäjää.

Lähde: Työterveyslaitos

www.ttl.fi

www.ttl.fi/naiset_tyossa

www.ttl.fi/pienyritykset

#naisettyössä