Talous ja raha

Naisten ja miesten väliset palkkaerot kaventuvat hitaasti

2.5.2019 klo 15:14

Naisten ja miesten välinen palkkaero kaventuu Suomessa hitaasti. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä säännöllisen työajan tuntiansio yksityisellä sektorilla oli miehillä 16,49 euroa ja naisilla 13,49 euroa.

Naisten ja miesten välinen palkkaero pieneni 19 senttiä vuodesta 2015. Tilastokeskuksen mukaan puolet erosta selittyy sillä, että miehet ja naiset työskentelevät eri ammateissa.

Vuonna 2016 naisten ja miesten keskimääräinen palkkaero koko työmarkkinoilla oli 16,3 %. Naisen euro oli noin 84 senttiä. Mikäli palkkaerojen kaventuminen jatkuu nykyistä tahtia, naisen euron arvioidaan olevan 88 senttiä vuonna 2025.

Mies pyytää palkkaa eri tavalla kuin nainen

Wise Consulting Oy:n Country Manager Heidi Öller on tavannut työssään HR-johtajana hyvin erilaisia ihmisiä ja monenlaisia palkkatoiveita. Hänen mukaansa mies pyytää palkkaa eri tavalla kuin nainen. Heidi Öllerin mielestä naisilla olisi vielä tässä asiassa oppimista.

– Miehet ovat rohkeampia pyytämään palkkaa. Itse olen saanut parhaat oppini palkkakeskusteluihin juuri miehiltä. Miehet osaavat kannustaa naisia palkka-asioissa, kun vain otamme tämän kannustuksen vastaan, Heidi Öller sanoo.

Palkka on paljon muutakin kuin rahaa. Palkkakeskusteluissa tulisikin huomioida ensisijaisesti se, että mihin juuri sinä olet tyytyväinen? Rahapalkan lisäksi bonukset, henkilöstöedut jne. vaikuttavat tyytyväisyyden kokemukseemme.

– On hyvä muistaa, että yleensä saat puolet siitä mitä pyydät. Perustele palkkatoiveesi hyvin ja seiso sanojesi takana. Puolustelu- ja anteeksipyytelylinjalle ei kannata palkkakeskusteluissa lähteä, Heidi Öller kannustaa.

Avointa palkkakeskustelua

Suomessa palkka on monella työpaikalla tabu. Avoin keskustelu palkka-asioista puuttuu.

–  Nuoremmat sukupolvet ovat jo avoimempia palkasta puhuttaessa. Nykyään on jo paljon yrityksiä, joissa on avoin palkkapolitiikka ja henkilökunnan palkat saattavat olla jopa työpaikan seinällä näkyvillä. Tämä voi olla monelle vaikea asia, sillä palkka on yleensä suhteellisen henkilökohtainen asia ja määrittelee meitä ihmisenä, vaikka näin ei tarvitsisi olla, Öller pohtii.

Tärkeintä palkka-asioissa on tunne siitä, että henkilöllä on oikeus keskustella palkasta – mutta samalla on muistettava perusteluvelvollisuus eli ilman hyviä perusteluja ei kannata vaatia palkankorotusta.

–  Palkankorotuksesta neuvoteltaessa on tärkeää linkittää palkkatoiveensa tavoitteeseen: mitä työnantaja saa palkkaani vastaan? Millä tavoin voin itse vaikuttaa palkkaukseen? Miksi juuri minun tulisi saada palkankorotus? Tulosten ja perustelujen kautta palkankorotus voi muuttua todeksi, Heidi Öller vinkkaa.

Palkkaeroja tasoittamaan

Heidi Öllerin mielestä palkkakeskustelussa tulisi huomioida sukupuolen sijaan tehtävät tehtävinä ja painottaa osaamisen sekä kykyjen tärkeyttä.

–  Näen, että palkka-asioissa painavat jatkossa yhä enemmän henkilön henkilökohtaiset kyvyt ja osaamisen hyödyntäminen. Tämä näkyy jo voimakkaasti esimerkiksi Ruotsissa. On hyvä miettiä jo rekrytoinnin alkuvaiheessa mikä palkkaluokka kuhunkin tehtävään on ajateltu. Omat kyvyt ja osaaminen määrittävät sitten lopullisen palkkasumman, sillä työskentelyvuodet ja kokemus ei ole sama asia kuin kyvyt ja se, miten pystyy osaamistaan hyödyntämään, Heidi Öller sanoo.

Miehelle voi olla kova paikka, jos nainen tienaa enemmän. Öller itse ei ole törmännyt tällaisiin tilanteisiin omassa työssään, mutta on sen sijaan saanut ilokseen työskennellä hyvin kannustavien ja rohkaisevien miesten keskuudessa.

– Naiset puhukaa palkasta ja arvostakaa osaamistanne. Vaikeneminen ei edistä palkka-asioita. Meidän kaikkien tulee saada tehtävän mukaista palkkaa sukupuolesta riippumatta, Heidi Öller kannustaa.

Tutustu Palkkalaskuriin