Työllisyysnäkymät

Naiset kokevat syrjintää miehiä enemmän

10.6.2016 klo 7:00

Naiset kokevat miehiä useammin syrjintää työelämässä.

Miehet ja naiset Suomessa 2016 -julkaisun mukaan naiset kokevat miehiä useammin syrjintää ja eriarvoista kohtelua. Noin 20 % naisistakokee eriarvoisuutta työkavereiden ja esimiesten asenteissa sekä työpaikan tiedonkulussa. Melkein yhtä moni nainen kokee tulleensa syrjityksi arvostuksen saamisessa. 14 % miehistä on kokenut syrjintää tiedon saannissa, ja 12 % työkavereiden sekä esimiesten asenteissa ja 10 % arvostuksessa.

Sukupuoleen liittyvä syrjintä on vähentynyt ajan mittaan, mutta naiset kokevat sitä edelleen enemmän kuin miehet. Eriarvoisuutta koetaan myös muun muassa palkkauksessa, työsuhde-eduissa, etenemismahdollisuuksissa ja koulutukseen pääsyssä. Naisten ja miesten mielestä syrjinnän suurin syy ovat suosikkijärjestelmät.

Miesten keskimääräinen kuukausipalkka on tällä hetkellä 3 600 ja naisten 3 000 euroa. Palkansaajanaisista 19 % ja miehistä 13 % on määräaikaisessa työsuhteessa. Miesten työttömyysaste on korkeampi kuin naisten suurimmassa osassa ikäryhmiä.

Lähde: Tilastokeskus