Työhyvinvointi

Naiset ja ikääntyneet kokevat syrjintää työelämässä

Ikääntyneet ja naiset kokevat eniten syrjintää työelämässä. Tämä ilmenee Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen Työsuojelurahaston rahoittamasta hankkeesta.

Syrjintäkokemukset vaikuttavat negatiivisesti myöhempiin työuriin, etenkin naisilla. Syrjintää aiheuttavat työelämässä etenkin suosikkijärjestelmät, työsuhteen määräaikaisuus ja osa-aikaisuus, naissukupuoli ja henkilön ikä.

Syrjintäkokemukset ovat yleisesti vähentyneet, mutta suosikkijärjestelmiin perustuva syrjintä on kasvanut vuosina 1990-2013. Syrjintä ilmenee tavallisimmin asenteina ja arvostuksen puutteena, tiedon saannissa, palkkauksessa ja uralla etenemisessä.

Esimieheltä tuleva tuki on tärkeä syrjintää ehkäisevä tekijä. Eurooppalaisen työoloaineiston valossa Suomi erottuukin korkean työsyrjinnän maana.

Lähde: STT