Talous ja raha

Naiset aiempaa vaativammissa tehtävissä – palkka ennallaan

Sukupuolten välinen palkkaero elää edelleen: tahdosta ja toimista huolimatta ero on säilynyt lähes ennallaan viimeisten 15 vuoden ajan.

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan naisten ja miesten välinen palkkaero on pysynyt Suomessa viimeisen 15 vuoden aikana lähes muuttumattomana.

Sukupuolten välisiä palkkaeroja käsittelevissä tutkimuksissa on kerta toisensa jälkeen todettu, että yksi tärkeimmistä naisten ja miesten keskipalkkaeroja selittävistä tekijöistä on naisten sijoittuminen miehiä yleisemmin ammatteihin, joissa palkka on pieni.

Ammatillisen eriytymisen muutosta työmarkkinoilla voidaan seurata esimerkiksi  Tilastokeskuksessa palkkarakennetilastosta lasketun ID-indikaattorin avulla. Mitä lähempänä nollaa indikaattori on, sitä vähäisempää työmarkkinoiden ammatillinen eriytyminen on.

Naisten osuus on kasvanut korkeaa ammattitaitoa vaativissa ammateissa. Erityisesti naisten osuus johtajista on kasvanut, mihin ovat vaikuttaneet osaltaan valtiohallinnossa käynnistetyt hankkeet. Vaativampiin tehtäviin siirryttäessä myös palkkayleensä nousee.

Tilastojen perusteella myönteistä palkkakehitystä ei naisilla kuitenkaan ole havaittavissa, ainakaan suhteessa miehiin. Naisten keskiansio on kyllä noussut, mutta miesten ansio on noussut samaa vauhtia eli ansioiden välinen ero ole näin ollen juurikaan kaventunut.

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakennetilasto.