Työllisyysnäkymät

Naisen ura kaatuu kotiasioihin?

11.5.2016 klo 15:34

Naiset uhraavat miehiä enemmän aikaansa koti- ja perheasioihin työelämässä menestymisen kustannuksella.

Tutkimuksen mukaan naisilla on miehiä enemmän väsymystä ja velvoitteita vapaa-ajalla. Miehet ovat silti valmiimpia antamaan aikaansa ja resursseja jälkikasvun menestymisen eteen. Tämä käy ilmi Ammattiliitto Pron julkistamasta tutkimuksesta. Naiset käyttävät työn ulkopuolella aikaa erilaisiin velvollisuuksiin 3,9 tuntia vuorokaudessa ja miehet 3,2 tuntia vuorokaudessa. Pron tutkimuksen mukaan miehet hyväksyvät jaon naisten ja miesten rooleihin, kun taas yli 50-vuotiaat naiset ovat jakoa vastaan.

Vanhanaikaisia sukupuolirakenteita

Tutkimuksen tulokset kuvastavat sitä, että monet toimivat edelleen melko vanhanaikaisten sukupuolirakenteiden kautta. 30–39-vuotiaissa naisten vuotuinen työaika on keskimäärin noin 400 tuntia lyhyempi kuin miehillä. Naiset uhraavat aikansa koti- ja perheasioihin työelämässä menestymisen kustannuksella. Miehistä 66,7 prosenttia voi hyvin vapaa-ajallaan ja naisista 65,9 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan yli 50-vuotiailla miehillä on nuoria naisia ja miehiä vähemmän energiaa vapaa-ajalla. Enemmistö vastanneista oli sitä mieltä, että työ ei saa joustaa perheasioiden ja ystävyyssuhteiden takia. Vastaajat kuitenkin arvostavat sukulaisuussuhteita. Naiset enemmän kuin miehet.

Isävapaa kiinnostaa

Pron arvion mukaan yhä useampi isä jäisi perhevapaalle, jos se lisäisi naisten eläkettä ja parantaisi naisten mahdollisuuksia uralla etenemisessä. Äitien suurin työelämään liittyvä ongelma on edelleen se, että pitkät perhevapaat heikentävät naisten työmarkkina-asemaa. Näin ollen ura- ja palkkakehitys vaikeutuu. Mikäli palkkaeurot jäävät pieniksi, myös eläke on pieni.

Lähde: Pro, Talouselämä