Talous ja raha

"Naisen euro" nousi 76 sentistä 79 senttiin

16.8.2016 klo 12:45

"Naisen euro" nousi vuosikymmenessä 76 sentistä 79 senttiin. Keskipalkka on nyt 3574 euroa.

Sukupuolten väliset tuloerot supistuvat hitaasti. Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan keskiansio oli 3 574 euroa kuukaudessa vuonna 2015. Miesten keskiansiot olivat 3 974 ja naisten 3 151 euroa.

Kymmenen vuoden aikana naisten keskiansiot ovat nousseet 76:sta 79 prosenttiin miesten ansioista. Mediaaniansio oli 3 170 euroa. Miesten mediaaniansiot olivat 3 590 ja naisten 2 812 euroa.

Säännöllisen ansion indeksin vuosinousu yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla oli vuoden 2015 loka–joulukuussa 1,2 prosenttia. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista vähiten ansaitseva kymmenys ansaitsi 2 130 euroa ja korkeimmin ansaitseva kymmenys 5 500 euroa.

Suurimmat ansiot 40-44-vuotiailla

Yksityisen sektorin suurimmat kuukausiansiot olivat 40–44-vuotiailla. Yli 40-vuotiaiden ja sitä vanhempien palkka oli selvästi korkeampi kuin nuoremmissa ikäryhmissä.

Miesten ja naisten keskiansiot erosivat toisistaan suuresti vanhemmissa ikäryhmissä. 60–64-vuotiaiden naisten ikäryhmässä palkat olivat keskimäärin 75 prosenttia miesten ansioista, kun taas alle 20-vuotiaiden naisten palkat olivat 96 prosenttia samanikäisten miesten palkoista.

Lähde: Talouselämä