Talous ja raha

Näin verotus muuttuu 2017

Verovuosi 2017 tuo mukanaan muutoksia. Osa muutoksista on verovelvollisille edullisia ja toiset taas epäedullisia.

Suurimmalle osalle palkansaajista merkittävin muutos ja samalla helpotus on, että ansioverotulo pienenee 515 miljoonalla eurolla. Ansiotulojen verokevennys korottaa palkansaajien ostovoimaa kaikissa tuloluokissa. Esimerkiksi 3 300 euroa kuussa tienaavalla rahaa jää käteen 96 euroa enemmän, kun veroaste pienenee puolella prosentilla 30,5 prosenttiin. Isoilla tuloilla veroprosentti ja siten myös käteen jäävän rahan määrä kasvavat suhteessa enemmän.

Kiinteistöverotus kiristyy

Kiinteistöveroissa nousevat sekä ala- että yläraja. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousee 0,80-1,55 prosentista 0,93-1,80 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten vaihteluväli 0,37-0,80 prosentista 0,41-0,90 prosenttiin. Kunnallisvero nousee 47 kunnassa ja laskee 14 kunnassa

Yrittäjien verotukseen muutoksia

Yrittäjät saavat vuoden 2017 alusta lähtien yrittäjävähennyksen, jonka määrä on viisi prosenttia toiminnan tulosta. Muutos koskee elinkeinonharjoittajien, avointen ja kommandiittiyhtiöiden sekä maa-, metsä ja porotalousyrittäjien verotusta. Arvonlisävero säilyy samana. Liikevaihdoltaan enintään puolen miljoonan euron yrityksille arvonlisäveron tilitys tulee maksuperusteiseksi.

Bensavero ylös, perintövero alas

Bensiinilitran hinta nousee 2,5 sentillä. Polttonesteiden valmisteveroa nostetaan 100 miljoonalla eurolla. Autoveroa leikataan portaittain vuoteen 2019 asti ja se on suuruudeltaan yhteensä 180 miljoonaa euroa. Verokevennys suosii vähäpäästöisiä autoja. Lämmityspolttoaineen vero nousee 45 miljoonalla, joka tarkoittaa öljylämmitteiselle omakotitalolle 42 euron ja kaukolämmitteiselle omakotitalolle 11 euron nousun lämmityskustannuksiin. Pienin lahjaverollinen arvo nousee nykyisestä 4 000 eurosta ensi vuonna 5 000 euroon. Nykyisestä 20 prosentin ylimmästä lahjaverosta lahjaveron maksimi laskee 17 prosenttiin ja perintöveron enimmäismäärä 19 prosenttiin.

Tupakka kallistuu, makeisvero poistuu

Tupakkaveroa korotetaan vuosien 2017-2018 aikana neljä kertaa, yhteensä 135 miljoonan euron edestä. Keskihintaisen tupakka-askin hinta kohoaa vuonna 2017 puolella eurolla, kuten se kohosi vuonna 2016. Vuoden 2017 alussa tupakkaveroa peritään myös sähkötupakan nesteistä. Makeisvero poistuu. Kasvipohjaiset, maitoa korvaavat tuotteet ja jääpalat poistuvat virvoitusjuomaveron piiristä.

Veneet ja moottoripyörät verolle

Huviveneille ja moottoripyörille tarkoitettu uusi vero astuu voimaan toukokuun 2017 alussa. Veneistä vero koskee yli yhdeksänmetrisiä tai teholtaan vähintään 51 hevosvoiman veneitä. Vero olisi hallituksen esityksen mukaan enimmillään 300 euroa ja vähintään 100 euroa. Moottoripyörille suunniteltu vero on 150 euroa, ja maksu koskee myös kolmi- ja nelipyöriä, kuten mönkijöitä. Esimerkiksi mopot ja kevytmoottoripyörät ovat jäämässä veron ulkopuolelle.

Lähde: Veronmaksajien keskusliitto, Kauppalehti