Työhyvinvointi

Näin Suomi sairasti 2016

Vuonna 2016 työterveyspotilaiden yleisimpiä pitkien sairauspoissaolojen aiheuttajia olivat Terveystalon potilastietorekisterin mukaan erilaiset mielenterveysongelmat, selkäkivut sekä muut tuki- ja liikuntaelinvaivat.

Terveystalossa käytiin työterveyslääkärin vastaanotolla vuonna 2016 noin 1,8 miljoonaa kertaa. Työterveyshuollon sairausvastaanotolle hakeudutaan tavallisimmin kroonisten sairauksien, akuuttien infektioiden ja terveyden edistämisen vuoksi. Yleisin syy hakeutua sairauden takia vastaanotolle on flunssa ja muut hengitystieinfektiot, jotka eivät kuitenkaan aiheuta pitkittynyttä poissaoloa töistä.

Merkittävä syy suomalaisten sairauspoissaoloihin oli aiempien vuosien tavoin tuki- ja liikuntaelinvaivat sekä erilaiset mielenterveysongelmat. Pisimmät sairauspoissaolot johtuivat vuonna 2016 polviongelmista, erilaisista mielenterveysongelmista sekä sydän- ja verisuonisairauksista. Tiedot perustuvat Terveystalon työterveyspalveluiden piiriin kuuluvan noin 500 000 työikäisen suomalaisen tietoihin. Terveystalon potilastietorekisteri on Suomen suurin yhtenäinen potilastietojärjestelmä, jossa on koottuna tietoa yli 3,6 miljoonan suomalaisen terveydestä.

Moni aikuinen kärsii selkäkivuista

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet selittävät suuren osan suomalaisten työkyvyttömyydestä. Selkä-, polvi- ja olkapäävaivat sekä muut tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttivat yhteensä viime vuonna ylivoimaisesti eniten sairauspoissaoloja Suomessa. Yleisimpiä vaivoja ovat alaselkäkivut, jotka aiheuttavat sekä lyhyitä että pitkiä poissaoloja. Selkävaivojen varhainen tunnistaminen on tärkeää.

Selkävaivat johtuvat yleensä selän vääränlaisesta kuormittumisesta, kuten liian yksipuolisista työasennoista tai liikkumattomuudesta. Ne ovat tyypillisiä sekä erittäin fyysistä työtä tekeville että toimistotyöntekijöille. Oli selkäkivun syy mikä tahansa, tärkeintä on Metsäniemen mukaan varhainen liikkeelle lähtö. Lepääminen ja selän varominen yleensä vain hidastavat toipumista. Selkää voidaan kuntouttaa ja selkävaivoja ennaltaehkäistä parhaiten keskivartalon lihaksia vahvistavalla liikunnalla sekä huolehtimalla työergonomiasta.

Riittävä uni ja liikunta auttavat palautumaan

Erilaisten mielenterveysongelmien aiheuttamat sairauspoissaolot ovat lisääntyneet jonkin verran edellisvuosiin verrattuna. Terveystalon työterveyshuollon ylilääkäri Minna Pihlajamäki huomauttaa, että ihminen on kokonaisuus, jonka toimintakykyä voi haitata samaan aikaan esimerkiksi selkäkipu, unettomuus ja masentunut mieliala.

Myös psyykkisen kuormituksen varhainen tunnistaminen on tärkeää. Lievä masennus voi muuttua keskivaikeaksi, mikäli yksilö eristäytyy yhteiskunnasta. Samoin krooninen selkäkipu ja unettomuus voivat ongelmien vyyhtinä pahentua, jollei toimintakykyä pyritä kohentamaan esimerkiksi liikkumalla.

Omasta toimintakyvystä on tärkeää pitää huolta liikkumalla ja nukkumalla riittävästi sekä tauottamalla työtä, jotta palautumista ehtii tapahtua jo työpäivän aikana. Erityisesti univajeella on selvä yhteys mielialaan sekä masentuneisuus- ja ahdistuneisuushäiriöihin. Myös kynnys hakeutua työterveyspsykologin puheille kannattaa pitää matalana. Mitä aikaisemmassa vaiheessa ottaa yhteyttä, sitä todennäköisempää on saavuttaa paras mahdollinen tulos.

Apua sairauspoissaolojen vähenemiseen työyhteisössä

Työterveyshuollossa jokaisella vastaanotolla arvioidaan jäljelle jäänyt työkyky, jolloin sairauspoissaolo pystytään mitoittamaan oikean mittaiseksi paranemisen sekä kuntoutumisen näkökulmasta. Työterveyshuollossa tuetaan koko työyhteisöä kohdentamalla palveluita tarvelähtöisesti. Työnantajan ja työterveyshuollon tiivis yhteistyö auttaa arvioimaan työhön liittyviä riskejä. Työolosuhteet tuntemalla voidaan vaikuttaa opastamalla ja ohjeistamalla koko työyhteisö oikeanlaisiin työsuorituksiin ja siten ennaltaehkäistä usean työntekijän oireilu niin psyykkisten kuin fyysisten oireiden osalta.

Yleisimmät syyt lääkärissäkäyntiin vuonna 2016:

1. Flunssa ja muut hengitystieinfektiot

2. Muut tuki- ja liikuntaelinvaivat

3. Selkävaivat

4. Silmän sairaudet

5. Ruuansulatuselinten sairaudet

Eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat vuonna 2016:

1. Mielenterveysongelmat

2. Selkävaivat

3. Muut tuki- ja liikuntaelinvaivat

4. Flunssa ja muut hengitystieinfektiot

5. Olkapäävaivat

Pisimpiä sairauspoissaoloja aiheuttivat vuonna 2016:

1. Polviongelmat

2. Mielenterveysongelmat

3. Sydän- ja verisuonisairaudet

4. Olkapäävaivat

5. Muut tuki- ja liikuntaelinvaivat

Lähde: Terveystalo