Työhyvinvointi

Näin Suomi sairasti 2015

15.2.2016 klo 11:19

Katso viisi yleisintä sairauspoissaolon syytä.

Työterveysasiakkaiden yleisimpiä sairauspoissaolojen aiheuttajia olivat vuonna 2015 Terveystalon potilastietorekisterin mukaan erilaiset selkäkivut, mielenterveysongelmat sekä flunssa ja muut hengitystieinfektiot. Kipeä selkä on niin fyysistä työtä tekevälle kuin monelle toimistotyöntekijällekin tuttu vaiva.

Terveystalossa käytiin työterveyslääkärin vastaanotolla vuonna 2015 noin 1,7 miljoonaa kertaa. Lääkärikäynnin tavallisimpia syitä olivat aiempien vuosien tavoin flunssa ja erilaiset hengitystieinfektiot. Toiseksi yleisimmin vastaanotolle hakeuduttiin selkäkipujen sekä erilaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen takia. Mielenterveysongelmat olivat myös merkittävä syy suomalaisten sairauspoissaoloihin. Tiedot perustuvat Terveystalon potilastietorekisteriin, joka on Suomen suurin yksittäinen yhtenäinen potilastietojärjestelmä. Rekisteriin on koottuna tietoa yli 3,5 miljoonan suomalaisen terveydestä.

Pisimmät sairauspoissaolot aiheutuivat vuonna 2015 polviongelmista, sydän- ja verisuonisairauksista sekä olkapäävaivoista. Edellisvuoteen verrattuna sekä polviongelmien että olkapäävaivojen aiheuttamat poissaolot olivat kuitenkin lyhentyneet lähes päivällä. Yleisimmin sairauspoissaolojen lyhentymiseen on vaikuttanut tehokkaasti toimiva hoitoketju, jossa potilas pääsee nopeasti hoitoon ja tutkimuksiin sekä tarvittaessa esimerkiksi jatkotutkimuksiin, toimenpiteeseen tai kuntoutukseen.

Selkäkivut vaivaavat

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suurin syy suomalaisten työkyvyttömyyteen. Yleisimpiä vaivoja ovat selkäkivut, jotka aiheuttivat viime vuonna eniten sairauspoissaoloja Suomessa. Selkävaivat voivat aiheuttaa pitkiäkin poissaoloja, ja siksi vaivojen aikainen tunnistaminen ja aktiivinen kuntoutus on tärkeää.

Liikkumattomuus tai aktiivisuuden puute on riskitekijä, joka jää helposti huomiotta. Kun selkä alkaa oireilla, liikunta on usein paras apu. Toimistotyötä tekevän kannattaa mahdollisuuksien mukaan tehdä välillä töitä seisten ja kävellä aina kun mahdollista.

Virtaa hyvästä unesta

Toiseksi yleisimpänä sairauspoissaolojen syynä olivat vuonna 2015 mielenterveysongelmat ja kolmanneksi flunssa ja erilaiset hengitystieinfektiot. Toimistossa tehtävä tietotyö voi istumisesta aiheutuvien vaivojen lisäksi vaikuttaa psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Usein liikkumaton elämäntyyli vaikuttaa myös uneen – pieni liikunta auttaa saamaan unen päästä kiinni helpommin. Hyvän unen merkitys on mielenterveyden ja työssä jaksamisen kannalta huomattava.

Tiedot perustuvat Terveystalon työterveyspalveluiden piiriin kuuluvan noin 500 000 työikäisen suomalaisen tietoihin.

Yleisimmät syyt lääkärissäkäyntiin:

Flunssa ja muut hengitystieinfektiot

Muut tuki- ja liikuntaelinvaivat

Selkävaivat

Mielenterveysongelmat

Olkapäävaivat

Eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat:

Selkävaivat

Mielenterveysongelmat

Flunssa ja muut hengitystieinfektiot

Muut tuki- ja liikuntaelinvaivat

Olkapäävaivat

Pisimpiä sairauspoissaoloja aiheuttivat:

Polviongelmat

Sydän- ja verisuonisairaudet

Olkapäävaivat

Mielenterveysongelmat

Muut tuki- ja liikuntaelinvaivat

Lähde: Terveystalo