Työhyvinvointi

Näin ratkot kriisejä työpaikalla

28.1.2016 klo 10:53

Tiimityön solmut avautuvat tutkimalla ryhmän yhteistä historiaa ja keskittymällä syyttelyn sijaan aiempiin onnistumisiin, sanoo organisaatioiden toimintaa tutkiva Oxfordin yliopiston professori Sally Maitlis.

Jokainen voi valita ystävänsä, mutta työtovereita pääsee harvoin valitsemaan. Koska työyhteisö koostuu erilaisista persoonista, ottavat egot välillä yhteen ja tunteet kuumenevat. Mitä tehdä, jos työn tuloksena on enemmän riitaa ja syyttelyä kuin antoisaa yhteistyötä?

Työelämän myötätuntoa käsittelevässä CoPassion -seminaarissa Helsingin yliopistolla puhunut Oxfordin yliopiston professori Sally Maitlis kertoi itsekin työskennelleensä tiimeissä, jossa vuorovaikutus takkusi ja monet voivat huonosti. Parantaakseen tilannetta hän alkoi tutkia ihmisten tapaa suhtautua ongelmiin ja toisiinsa.

Myötätuntoinen sietää heikkouksia

Lääkkeeksi tiimisovun palauttamiseen Maitlis löysi myötätunnon. Hänen mukaansa myötätuntoon sisältyy ajatus, että erilaisuudestamme huolimatta olemme silti varsin samanlaisia ihmisiä omine vahvuuksinemme ja puutteinemme. Tiimityössä tärkeää onkin hyödyntää jokaisen osaamisen ja persoonallisuuden parhaita piirteitä, mutta myös sietää yksilöllisiä heikkouksia.

Maitlisin jokaisella tiimillä on historiansa, jota se kantaa mukanaan kaikissa kohtaamisessa.

Yhteiseen historiaan mahtuu niin onnistumisia kuin huonompiakin hetkiä, mutta niiden painotus vaikuttaa siihen, kuinka jäsenet kohtelevat toisiaan.

Muistuta yhteisistä onnistumisista

Paras tapa kohottaa tiimihenkeä on muistella tiimin yhteisiä onnistumisia ja kerrata, miten jokainen toimillaan edisti yhteisen päämäärän saavuttamista. Muistele siis, millaisissa tilanteissa yhteistyönne on toiminut ja kaikki ovat olleet parhaimmillaan? Miltä tuo hetki tuntui ja kuinka se vaikutti yhteishenkeenne?

– Ajatuksena on, että jos onnistuimme yhdessä aiemmin, miksemme onnistuisi nytkin. Tärkeintä on herättää uskoa muutokseen ja saada ihmiset suuntaamaan ajatuksensa nahistelun sijaan positiiviseen, Maitlis summaa.

Ongelmat oikeaan kontekstiin

Mikäli ongelmavyyhti tuntuu kerrassaan hallitsemattomalta, kannattaa tarttua siitä törröttävään lankaan ja lähteä purkamaan kerää osa kerrallaan.

–Irrottakaa ongelmanne tiimidynamiikasta ja pohtikaa, millaiset arvot ja asenteet niiden takana vaikuttavat. On olennaista miettiä, mihin ongelma kiinnittyy laajemmassa kontekstissa, kuten yrityksen toimintakulttuurissa tai yhteiskunnallisessa tai poliittisessa kontekstissa.

Jos pyydät jokaista tiiminne jäsentä analysoimaan ongelmianne tähän tapaan, löytyy vastauksista varmasti jotain sellaista, minkä kaikki voivat allekirjoittaa. ”Yhteisen vihollisen” löytäminen vähentää sisäistä syyttelyä ja on jo askel kohti sopua.

Tunnelin päässä sittenkin valoa

Vaikka ongelmat tuntuisivat nyt ylipääsemättömiltä, ei tunteen tarvitse jatkua ikuisesti.

– Kuvitelkaa paras potentiaalinen ratkaisu tai etenemissuunta, vaikka keinot sen saavuttamiseen olisivatkin vielä epäselviä. Ratkaisun ei tarvitse olla täydellinen, kunhan se antaa yhteisen suunnan, jota kohti pyrkiä. Kun uskomme, että asiat jollain tapaa järjestyvät, niin yleensä tapahtuu.

Anna Väre