Aito sitoutuminen kumpuaa tunnepohjaisesta suhteesta työyhteisöön ja sen tavoitteisiin. Miten innostaa osaajia ja saada heidät viihtymään niin, etteivät hän ole alttiina kilpailijoiden houkutuksille?

"Palkkatason tulee tietenkin olla kohdallaan, mutta pelkällä palkalla ei enää sitouteta ketään. Paljon enemmän työntekijälle merkitsevät oikeanlainen arvomaailma, arvostus ja hyvä johtaminen", rekrytointiyritys Assidun Rekrytointi- ja HR-palveluiden johtaja Johanna Hirn-Yli-Juuti summaa.

Maine kiinnostaa työnhakijaa

Positiivinen työnantajamielikuva ja hyvä maine ovat rekrytoinnissa entistä tärkeämpiä. Tähän sisältyvät yrityksen työkulttuuri, arvot ja se, kuinka yritys huolehtii työntekijöistään. Monilla toimialoilla hakijaa kiinnostaa Hirn-Yli-Juutin mukaan myös yrityksen toimialakohtainen status, eli onko firma alallaan nousussa vai laskussa.

Human@Workin tuoreen työtyytyväisyystutkimuksen perusteella työssä viihtymisen tärkeimmät tekijät ovat aikaansaamisen tunne, hyvä johtaminen ja yhteenkuuluvuus. Yhteenkuuluvuuden tunne puolestaan kumpuaa työn merkityksestä ja arvojen toteutumisesta käytännössä. Myös työstä innostuminen on tärkeää, sillä innostunut työntekijä on työskentelee 31 % muita tehokkaammin ja hänellä on jopa 66 % vähemmän sairauspoissaoloja.

Kasvusuunnitelma jokaiselle työntekijälle

Taloudellinen epävarmuus ja työelämän muutokset näkyvät rekrytointikentällä nyt niin yrityksissä kuin työnhakijoissakin. Hirn-Yli-Juutin mukaan molemmat osapuolet miettivät päätöstään aiempaa pidempään ja etenkin vakipaikoista lähdetään uuteen työhön entistä varovaisemmin. Rekrytointien onnistumiseksi Hirn-Yli-Juuti painottaa rehellisyyden ja avoimuuden merkitystä.

"On todella tärkeää, että työnhakija saa aitoa ja luotettavaa tietoa yrityksen arvoista, työkulttuurista ja siitä millaista yrityksessä oikeasti on työskennellä. Koska moni hakija punnitsee tarkkaan kehittymismahdollisuuksiaan, olisi yrityksen hyvä selvittää, kuinka työntekijä voi edetä tehtävissään esimerkiksi seuraavan kahden vuoden aikana. Tämä viestii yrityksen sitoutumisesta henkilöstöönsä ja heidän ammatilliseen kasvuunsa."

Johanna Hirn-Yli-Juuti muistuttaa, ettei hyvän työnantajakuvan rakentamiseen ole nopeita hokkuspokkustemppuja, vaan kyse on pitkäjänteisestä tekemisestä. "Lojaliteetti vaatii lähellä olemista, sillä kaukaa on vaikea johtaa."

Rekrypalkkio tuo arvoihin sopivia osaajia

90 henkeä työllistävällä IT-yritys Arcusyksella on toimistot Helsingissä, Oulussa, Joensuussa ja Petroskoissa. Osaavien työntekijöiden palkkaaminen ei aina ole helppoa, joten yritys panostaa täysillä positiivisen työnantajamielikuvan luomiseen ja työhyvinvointiin.

"Lähdemme siitä että hoidamme hyvin kaiken rekrytoinnista exit-prosessiin. Meillä on läheiset suhteet työntekijöihimme. Uskomme puskaradion voimaan ja tähtäämme siihen, että he puhuvat meistä hyvää myös lähtiessään yrityksestämme. Rekrytoinnissa hyödynnämme ahkerasti rekrypalkkiota, jonka avulla henkilöstömme voi suositella meille uusia työntekijöitä. Tämä toimii hyvin, sillä työntekijämme tietävät parhaiten millaiset ihmiset sopivat joukkoomme", Arcusysin HR-johtaja Maria Vihtkari sanoo.

Arcusysissa yrityksen arvot ovat selkeästi esillä niin työnhakuilmoituksissa kun työhaastatteluissakin. Tärkein niistä on yhteisöllisyys, joka luo pohjan muiden arvojen toteutumiselle. Yhteisöllisyys syntyy esimerkiksi yrityskulttuurille ominaisesta huumorista ja yhteisestä tekemisestä.

"Kun ihmisten kanssa on yhteys, johtaminen on helpompaa. Meille on tärkeää, että esimiehet tuntevat työntekijät yksilöinä ja hyvinvointiin panostetaan kokonaisuutena, joka koskee sekä työtä että yksityiselämää."

Hyvät työkaverit saavat viihtymään

Hyvän johtamisen ja työskentelyolosuhteiden lisäksi sitoutumiseen vaikuttavat voimakkaasti työkaverit. Kun kollegoista tulee kavereita, joiden kanssa jutellaan myös muusta kun työasioista, kynnys yrityksen vaihtamiseen kasvaa.

Yhteishenkeä voi hioa juhlilla ja urheilutapahtumilla, ja usein ne syntyvät yhteisten tavoitteiden pohjalta. Kiinteistöalalla toimivassa Huoneistomyynnissä me-henkeä vahvistaa vuosittainen ulkomaille suunnattu palkintomatka, jolle lähdetään kun yhteinen myyntitavoite täyttyy. Lisäksi käytössä on useita henkilökohtaisia palkitsemisjärjestelmiä.

Samanarvoisuuden ja yhteisöllisyyden kokemus edellyttävät läpinäkyvyyttä ja avointa viestintää. IT-talo Smilehousessa järjestetään säännöllisesti speed date -tilaisuuksia, jossa työntekijät istuvat vuorollaan pomoa vastapäätä ja jakavat ruusut ja risut tämän suoriutumisesta ja omasta työstään. Yrityksen arvot syntyivät henkilöstön itsensä ideoimina arvo-workshopin pohjalta.