Vastaa kyselyyn

Hei työnhakija, haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Siksi olemme kiitollisia, jos vastaat kyselyymme. Osallistu kyselyyn tästä ›

Oikotie Työpaikat
Talous ja raha

Näin EU tukee naisten yrittäjyyttä Suomessa

8.3.2019 klo 10:00

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla pyritään kasvattamaan jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vähentämään alueiden välisiä kehityseroja.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Kaikilla toimintalinjoilla on tavoitteena edistää myös vähähiilistä taloutta, kestävää kehitystä, yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitus kaudelle 2014–2020 on lähes 1,3 miljardia euroa.

Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitettavat toimenpiteet. EAKR:n tuella parannetaan pk-yritysten kilpailukykyä, edistetään uuden tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä sekä vähähiilisen talouden kehittämistä. ESR:n tuella edistetään työllisyyttä ja hyvää työelämää, parannetaan osaamista ja ammattitaitoa sekä lisätään heikoimmassa asemassa olevien sosiaalista osallisuutta.

Euroopan unioni työskentelee yhdessä EU-maiden kanssa tasa-arvon puolesta ja kannustaa useampia naisia yrittäjyyteen. Euroopan unioni tukee naisten yrittäjyyttä Small Business Act -aloitteen ja Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelman kautta

Naisten yrittäjyys Suomessa ja Euroopassa

Vaikka naisia on Euroopassa miehiä enemmän (52 %), naisyrittäjien määrä on vain kolmannes EU:n itsenäisistä ammatinharjoittajista tai yritysten perustajista. Naisissa on Euroopassa suuri yrittäjäpotentiaali.

Perustaessaan ja johtaessaan yritystä naiset kohtaavat miehiä enemmän haasteita lähinnä rahoituksen hankkimisessa, koulutuksen saamisessa, verkostoitumisessa sekä yrityksen ja perhe-elämän yhteensovittamisessa.

Yrittäjien osuus Euroopan unionin maiden kaikista työllisistä vuonna 2017 oli OECD:n tilaston mukaan 15,5 %. Suomessa yrittäjien osuus työllisistä oli 13,2 %. OECD:n tilaston mukaan naisyrittäjien osuus kaikista työssä käyvistä naisista oli Suomessa 9 %, vastaava luku koko EU:ssa oli 11,6 %.

Tilastokeskuksen Yrittäjät Suomessa 2017 -raportin mukaan vuonna 2017 suomalaisista yrittäjistä kaksi kolmesta oli miehiä ja joka kolmas yrittäjä oli nainen.

Suomessa naisista 12–15 prosenttia työskenteli jollakin seuraavista toimialoista: ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, terveys- ja sosiaalipalvelut, muu palvelutoiminta, maa- ja metsätalous sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Naisten tärkeimpiä ammattiryhmiä olivat palvelualojen työntekijäammatit sekä kulttuuri- ja käsityöalojen ammatit.

Hankkeita naisten yrittäjyyden tukemiseksi

Oona – osaamista ja onnistumisen tukea naisyrittäjille -hanke on yksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelman tukemista hankkeista. Oona on ESR-rahoitteinen hanke, joka auttaa uusmaalaisia naisia kehittämään ja kasvattamaan yrityksiään. Se kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelman toimintalinjaan Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen. Hanke on saanut ESR-rahoitusta 310 000 euroa.

Oona-hankkeen tavoitteena on lisätä naisten yritysten kasvuhalukkuutta. Hanke pyrkii myös lisäämään yrittäjien johtamis-, kehittämis- ja digiosaamista. Erityisenä tavoitteena on lisäksi vähentää työvoiman eriytymistä ja sukupuoleen perustuvaa erottelua. Oonan järjestämät ilmaiset koulutukset ja työpajat tarjoavat yrittäjänaisille uusia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa ja kiihdyttää kasvua. Tarjolla on ollut ollut 22 erilaista sosiaaliseen mediaan, digitaaliseen markkinointiin ja johtamiseen sekä palvelujen ja tuotteiden uudistamiseen liittyvää koulutusta ja työpajaa, joihin on osallistunut yli 187 yrittäjänaista.

Vuoden 2019 aikana järjestetään 5 uutta työpajaa sekä palvelujen ja tuotteiden uudistamiseen liittyvä koulutus. Koulutusten ja työpajojen lisäksi Oona-hanke järjestää erilaisia tilaisuuksia ja vertaisryhmiä, jotka antavat naisyrittäjille mahdollisuuden kohdata toisiaan ja verkostoitua. Näihin tilaisuuksiin on osallistunut tähän mennessä 126 yrittäjänaista.

Oona-hanke tuottaa jokaisen yrittäjän tueksi myös Yrittäjänaisen kasvukirjan, joka julkaistiin naistenpäivänä 8.3.2019. Työkirja on ladattavissa ilmaiseksi Oona-hankkeen verkkosivulta.

Lähde: Suomen rakennerahasto -ohjelma ja Oona-hanke.