Työllisyysnäkymät

Näin aloitat yrittäjänä

5.4.2016 klo 13:29

Onko mielessäsi hyvä liikeidea ja haaveiletko yrittäjäelämän vapaudesta? Näillä vinkeillä pääset yrittäjäelämän alkuun.

Yrittäjyys kiinnostaa. Se näkyy Helsingin Uusyrityskeskuksessa, jonka tarjoamaa ilmaista yritysneuvontaa hyödyntää vuosittain reilut 3000 asiakasta. Yritysneuvoja Toivo Utson mukaan asiakkaat ovat pääosin korkeakoulutettuja, jo alansa työkokemusta keränneitä 35–40-vuotiaita tai Suomessa valmistuneita maahanmuuttajia, jotka kokevat työllistymisen vaikeaksi.

Uskoa yrittäjyyteen valavat positiiviset kasvuyritysesimerkit ja menestystarinat. Myös opiskelijoille yrittäjyys näyttäytyy nykyään entistä kiehtovampana vaihtoehtona, jossa itsensä toteuttamisen mahdollisuudet ovat rajattomat.

Yrittäjyyttä on moneen lähtöön

Yrittäjän prototyyppiä on mahdoton määritellä, mutta Utso listaa tärkeiksi ominaisuuksiksi ulospäin suuntautuneisuuden, rohkeuden ja paineensietokyvyn. Yrittäjyys vaatii riskin ottoa, mutta toisaalta itselle tekeminen myös palkitsee samassa suhteessa.

Utson mukaan uudet yritysideat liittyvät tyypillisimmin mobiili- ja tietotekniikkaan, kuten appseihin ja sovelluksiin. Yrittäjäksi voi ryhtyä keksimällä kokonaan uuden liikeidean tai ostamalla jo olemassa olevan yrityksen. Yrittäjänä voi toimia myös sivutoimisesti palkkatyön rinnalla, mikä on hyvä tapa kokeilla oman idean kantavuutta.

Hyvä idea, mutta onko sille kysyntää?

– Tärkeintä aloittelevalle yrittäjälle on selvittää, onko mielessä pyörivälle idealle oikeasti kysyntää ja tekeekö se liiketoiminnasta kannattavaa. Koska ostetun markkinaselvityksen tekeminen on kallista, kannattaa se tehdä itse.

Esimerkkinä yksityisen päiväkodin perustamista suunnitteleva voi helposti selvittää, paljonko alueella on lapsia ja toimivia päiväkoteja. Toinen tärkeä asia on, kuinka lasten määrä eli palvelun kysyntä tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Tuoretta tilastotietoa voi kysellä esimerkiksi Helsingin kaupungin tietokeskuksesta.

– Tuotetta suunnitteleva voi testata ideaansa kohderyhmään sopivilla kavereilla ja tuttavilla, joskin ihan kenelle vaan ideasta ei kannata kopiointiuhan takia kertoa. Ideaa ei myöskään kannata hautoa liian pitkään, koska silloin joku toinen voi ehtiä markkinoille aiemmin, Utso sanoo.

Panosta liiketoimintasuunnitelmaan

Liiketoimintasuunnitelma on työkalu, joka auttaa arvioimaan liikeidean kannattavuutta ja omia vahvuuksia yrittäjänä. Suunnitelmaan kirjataan suunnitellun tuotteen tai palvelun ominaisuudet, kohderyhmät, alan markkinatilanne, yrittäjän osaaminen, riskit ja se, kuinka tuotetta tai palvelua on tarkoitus myydä ja markkinoida. Koska starttirahan tai muun rahoituksen hakeminen edellyttää liiketoimintasuunnitelman laatimista, kannattaa sen tekemiseen panostaa.

Utson mukaan tekstin tuottaminen käy yrittäjiltä usein helposti, mutta moni kompastelee kannattavuuslaskelmaa tehdessään. Kun yritystä ei vielä ole, on hankala arvioida paljonko se tulee tuottamaan tai paljonko toimintaan tulee sijoittaa. Apua suunnitteluun saa liiketoimintasuunnitelma.com -sivustolta, josta löytyvät ohjevideot avustavat yksityiskohtaisesti eteenpäin.

Mistä rahoitusta?

Hyppy työelämästä yrittäjyyteen tarkoittaa usein sitä, että palkka ainakin aluksi pienenee. Uusi yrittäjä voi hakea starttirahaa, jota tulee hakea ennen liiketoiminnan käynnistämistä. Muita vaihtoehtoja rahoitukselle ovat muun muassa Finnveran myöntämä tai takaama yrityslaina, sijoittajat sekä suosiotaan kasvattava joukkorahoitus, jota voi hakea esimerkiksi Mesenaatti.me -alustalla.

Valitse sopivin yritysmuoto

Yksityisyrittäjälle helpoin valinta on toiminimi. Mikäli yrityksessä on enemmän kuin yksi omistaja, tavallisin muoto on osakeyhtiö, jossa omistus- ja päätösvalta määräytyy osakeomistuksen mukaan. Osakeyhtiössä työstä maksetaan palkkaa ja voitosta osinkoja kun taas toiminimeä käytettäessä tulot ovat työtuloa, jota yrittäjä voi nostaa käyttöönsä yksityisottoina. Erilaiset kollektiivit perustavat usein osuuskuntia, jonka toiminnassa tuotetaan ja hyödynnetään yhteisiä palveluja.

Yritys perustetaan perustamisilmoituksella Yritys- ja yhteistietojärjestelmään. Tätä varten täytettävä Y-lomake toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle, josta tieto yrityksen perustamisesta välittyy kaupparekisteriin ja verottajalle. Samalla yrittäjän tulee yleensä ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Yrittäjä maksaa toiminnastaan yritysveroa sekä myynnistä maksettavaa arvonlisäveroa, joka tuotteita ja palveluja myytäessä on yleensä 24%.

Hanki hyvä kirjanpitäjä

Kaikkea ei kannata yrittää hoitaa itse, vaan esimerkiksi kirjanpito on järkevää ulkoistaa osaavalle kirjanpitäjälle. Mikäli taselaskelmat ja tilinpäätökset kuulostavat lähtökohtaisesti heprealta, pyydä kirjanpitäjältä oppituntia, sillä lopullinen vastuu kirjanpidon sisällöstä kuuluu aina yrittäjälle itselleen.

Älä jää yksin

Yrittäjä tarvitsee ympärilleen hyvän tukiverkon, johon kuuluu perhettä, sparrauskumppaneita ja vertaistukea. Utso patistaa yrittäjiä verkostoitumaan niin erilaisissa tapahtumissa kuin somessakin. Yrittäjille suunnatut seminaarit ja verkostoitumistapahtumat ovat tilaisuuksia, joissa vaihtaa kokemuksia, mutta myös markkinoida omia tuotteita ja palveluita.

– Yrittäjän täytyy uskaltaa puhua tuntemattomille, sillä muuten on mahdoton myydä.

Myy joka käänteessä

Myydäkseen yrittäjä tarvitsee napakan hissipuheen ja positiivista asennetta. Myyntipuhetta voi rakentaa miettimällä, minkä ongelman tuote tai palvelu ratkaisee, mikä tekee siitä kilpailijoiden tuotteita paremman ja millaista lisäarvoa se tuottaa käyttäjälleen.

Utson mukaan moni unohtaa myynnin ja markkinoinnin osuuden menoja budjetoidessaan.

– Ei riitä, että yritykselle hankitaan koneet ja muu kalusto vaan myös markkinointiin on varattava oma budjettinsa. On hyvä varautua siihen, että ensimmäisten asiakkaiden löytymiseen menee kuukausia ja sen aikaa yrityksen on selvittävä ilman tuloja.

Huolehdi jaksamisesta

Yrittäjän vastuu yrityksestä on mielessä eri tavoin kuin palkkatyössä ja yritykselle hyödyllisten tilaisuuksien löytäminen vaatii jatkuvaa valppaana oloa. Työn imusta huolimatta yrittäjälle on tärkeä löytää tapoja rentoutua ja latautua työn vastapainona, muuten ei jaksa.

– Etenkin perheellisen yrittäjän on huolehdittava ettei työstä tule koko elämä ja aikaa jää myös perheelle.

Valmistaudu lentämään

Yrittäjyyttä harkitsevalle Utso suosittelee yrittäjätestin tekemistä. Testi antaa kuvan omista vahvuuksista, osaamisesta ja siitä, missä osaamista vielä kannattaa vahvistaa.

Mikäli päätät ryhtyä yrittäjäksi, edessä on antoisa seikkailu, jossa pääset haastamaan itseäsi ja nauttimaan osaamisrajojesi ylittymisestä uusien tilanteiden edessä. Valmistaudu sietämään epävarmuutta, mutta ennen muuta valmistaudu hetkeen, jossa näet ideasi nousevan komeaan lentoon.

Lue myös Freelancer-sopimusten sudenkuopista