Työuran alussa

Näillä aloilla on töitä

23.6.2015 klo 10:33

Työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometri kertoo karua kieltään aloista, joilla on töitä sekä aloista, joille on tunkua jo liiankin kanssa.

Ammattibarometrin mukaan Suomessa on kaikkein eniten ylitarjontaa sihteerien, vaattureiden ja ompelijoiden ammateissa. Ylitarjontaa on myös toimittajien ammatissa. Ylitarjontaa on yhteensä noin joka kolmannessa ammatissa.
Lohduttavaa on, että tilanne on valoisampi kuin edellisen mittauksen aikaan, helmikuussa. Silloin ylitarjontaa oli jopa 40 prosentissa arvioiduista ammateista.

Näistä on pulaa:

Yleislääkärit
Ylilääkärit ja erikoislääkärit
Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Suuhygienistit
Myyntiedustajat

Näistä on ylitarjontaa:

Toimittajat
Johdon sihteerit
Osastosihteerit
Yleissihteerit
Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Elektronisten ja automaatiolaitteiden asentajat, korjaajat

Alueellisia eroja huomattavasti

Alueelliset erot työllisyystilanteissa ovat huomattavia. Toimittajien ylitarjonta on suurinta Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Toimittajien työmarkkinat ovat sen sijaan tasapainossa Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa.

Lapissa ylitarjontaa on myyjistä ja kirvesmiehistä, Keski-Suomessa lastenhoidon työntekijöistä ja Varsinais-Suomessa ICT-alan asiantuntijoista.
Kolmessatoista ammatissa on työvoimapulaa. Pulaa tekijöistä on eniten sosiaali- ja terveysalalla sekä erilaisissa myyntityössä. Kuulontutkijoiden ja puheterapeuttien osaajista pulaa on Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa sekä Kainuussa.

Ammattien työmarkkinanäkymien arvio tehdään työ- ja elinkeinotoimistoissa eli TE-toimistoissa. Virkailijat arvioivat asiantuntemuksensa perusteella ammattien työvoiman kysyntänäkymiä sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin. Ammattibarometri julkaistaan kolme kertaa vuodessa.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö ja Helsingin Sanomat