Talous ja raha

Myynnin voittajat, mikä heitä yhdistää tulevaisuudessa?

16.3.2017 klo 15:04

14.3. Sales Morning -tapahtumassa julkistetussa kyselytutkimuksessa selvisi, mitä taitoja ja ominaisuuksia suomalaisilta myyjiltä tulevaisuudessa odotetaan.

Esiin nousi viisi teemaa, jotka tulevat korostumaan tulevaisuudessa: asiakaslähtöisyys, ahkeruus ja itsensä johtaminen, soft skills (=sosiaaliset taidot, verkostot, luottamuksen rakentaminen), digitaalisuus ja data sekä toimintaympäristön tunteminen.

Vaikka digitaalisuutta hyödynnetään yhä enemmän liiketoiminnassa, B2B-myynnissä on edelleen keskeistä yhteyden rakentaminen ihmisten välille sekä asiakkaan liiketoiminnan tunteminen. Tuloksissa korostui itsensä johtaminen ja ahkeruus. Menestymiseen uskotaan tarvittavan yhä enemmän koko organisaatiolta tukea ja tietotaitoa. Tulevaisuus vaatii yhdessä tekemistä yli yksikkörajojen. Keskeisiä haasteita ovat puolestaan osaamisen rakentaminen, kehittäminen ja johtaminen.

Kyselytutkimuksessa arviointiin myös, mitä asioita myyjän tulee ottaa huomioon yhä enemmän tulevaisuudessa. Ei ole olemassa niin sanottuja myyjän geenejä, vaan myynnin, kuten minkä tahansa muunkin taidon voi oppia. Tärkeimpinä pidettiin asiakasymmärrystä, ratkaisujen rakentamista yhteistyössä asiakkaan ja myyjän kanssa, luottamusta liikesuhteeseen, vuorovaikutustaitoja sekä asiakastarpeen löytämistä. Hieman yllättäen kaupan clousaaminen löytyy vasta näiden jälkeen sijalta kuusi.

Jatkossa pitää entistä enemmän ymmärtää asiakasta ja hänen liiketoimintaansa. Myyjän tulee myös omata hyvät vuorovaikutustaidot, joilla hän rakentaa sellaista vuoropuhelua, jossa yhdessä asiakkaan kanssa kyetään luomaan jotain uutta. Lopputulos voi olla jopa sellainen, jota kumpikaan osapuoli ei olisi osannut ennen tapaamista kuvitella. Myynnissä tulee hyödyntää uusia keinoja ja tapoja rakentaa asiakkaalle yhä parempaa liiketoimintaa. Tämä kaikki ei tule olemaan helppoa epävarmassa ja alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Verkkoaivoriihi toteutettiin Fountain Parkin ja Haaga-Helian yhteistyönä 14.2.–8.3.2017. Vastauksia tuli yhteensä 112 kappaletta.

Lähde: Helsinki Sales Academy

Helsinki Sales Academyn tehtävä on asiakasyritysten myynnin kasvattaminen. Se on yritysten kumppani koko myyntiprosessin ajan aina rekrytoinneista, myynnin tehostamiseen ja valmennukseen sekä myynnin kutsuvierastilaisuuksiin.