Työllisyysnäkymät

Myös isien työn pitäisi joustaa lasten takia

31.3.2019 klo 20:38

Työn ja perhe-elämän tasapainoinen yhdistäminen on tärkeä teema myös miehille. Tämä on ymmärretty IT-alan konsultointiyritys Knowitilla, jossa isiä kannustetaan hyödyntämään työajan joustoja ja suunnittelemaan aikataulunsa lasten ehdoilla.

Kiireettömyyttä, retkeilyä ja yhteistä aikaa – sitä tarjoaa sapattivuosi, jonka IT-alan konsultointiyritys Knowitin kompetenssitiimin johtaja Kari Kakkonen aloitti viime heinäkuussa vaimonsa ja 5-vuotiaan poikansa kanssa. Heidän vuotensa kuluu pääosin vanhalla maalaistilalla Kittilässä, jossa on aikaa harjoitella hiihtämistä ja luistelua, ja lukea yhdessä kirjoja ennen ruoanlaittoa.

– Nooa aloittaa syksyllä esikoulun, joten koin, että nyt olisi viimeinen mahdollisuus tällaiselle irtiotolle. Omat työuramme ovat tällä hetkellä noin puolivälissä, joten aika oli myös niiden kannalta otollinen, Kakkonen kertoo vaimonsa kanssa tekemästään päätöksestä.

Quality and Competences -palvelualueen johdossa toimineen Kakkosen irtautuminen vuoden sapatille vaati tavallista enemmän järjestelyjä. Kakkonen koulutti sijaistaan puoli vuotta valmistaen häntä yrityksen päätöksentekoon ja saappaidensa täyttämiseen. Kun osaamisen ja vastuiden siirto oli tehty perusteellisesti, saattoi hän jäädä vapaalle kevein mielin.

Isähaaste kannusti yrityksiä tukemaan isiään

Iso merkitys järjestelyjen onnistumisessa oli sillä, että Knowitilla tuetaan vahvasti perheen ja työelämän yhteensovittamista, kannustetaan isävapaiden käyttöön ja työaikojen järjestelyyn perhe huomioiden. Viime vuonna Knowit osallistui yhtenä aloittajista myös Tekniikan akateemisten (TEK) ja Fambitionin organisoimaan Isähaasteeseen (2018–2019), jonka tavoitteena on edistää työn ja perhe-elämän tasapainoa sekä edistää vanhempien mahdollisuuksia kantaa tasapuolisesti vastuuta lastenhoidosta ja työssä käymisestä.

– Koska poliitikot eivät saaneet perhevapaalinjauksiaan tehtyä, oli tärkeää asiaa edistettävä yksityisin voimin. Meillä isyyden tukeminen on kuitenkin aloitettu jo vuosia aiemmin, Knowitilla 18 vuotta työskennellyt Kakkonen sanoo.

Työpaikan käytäntöjen parantamisen lisäksi isähaaste pyrkii lisäämään isyyden ja työelämän yhteensovittamisesta käytävää keskustelua eri foorumeissa. Vertaistukea tarvitaan, sillä

Aula Researchin tutkimuksen mukaan neljäsosa miehistä pelkää yhä lapsen hoitoon liittyvien vapaiden vaikuttavan negatiivisesti heidän urakehitykseensä tai asemaansa työpaikalla.

Kakkonen ei pidä uhkaa ainakaan IT-alalla todellisena.

– IT-alalla työ koostuu projekteista, joiden saumakohdissa lähteminen on varsin luontevaa. Ala menee jatkuvasti eteenpäin, joten uutta on opeteltava koko ajan joka tapauksessa. Jos seuraa alaa ja sen tapahtumia, kuten itse teen sapatillani, ei vuodessa varmasti tipu kelkasta.

Sapattivuotensa suurimpana antina Kakkonen pitää yhteisiä oppimiskokemuksia. Kuluneen vuoden aikana hän on saanut todistaa, kuinka Nooa on oppinut luistelemaan, hiihtämään, tekemään lumilinnoja ja piirtämään aiempaa paremmin.

– Uskon, että yhteinen aika muokkaa myös tulevaa arkeamme niin, että viihdymme luonnossa enemmän myös Helsinkiin palattuamme.

Etätyöskentely säästää aikaa

Knowitin ruuhkavuosimyönteisyys perustuu ajatukseen, että joustojen myötä työntekijät voivat ja jaksavat myös työssään paremmin, mikä isommassa kuvassa lisää viihtyvyyttä, tehokkuutta ja sitoutumista. Yritys esimerkiksi tarjoaa työntekijöilleen normaalia pidemmän kolmen viikon palkallisen isyysvapaan. Äitiysvapaa on palkallista kolmen kuukauden ajalta. Lisäksi työntekijät voivat halutessaan tehdä lyhempää päivää tai lyhennettyä työviikkoa. Myös sairasta lasta voi hoitaa kotona neljä päivää palkallisesti, joko isä tai äiti.

Knowitin seniorkonsulttina työskentelevä kahden lapsen isä Jussi Rautio hyödyntää yrityksen tarjoamia joustoja ahkerasti, sillä lasten päiväkoulukuskaukset ovat hänen vastuullaan.

– Vaimoni oli kotona kunnes lapset menivät päiväkotiin ja nyt koen, että on vuoroni ottaa vastuuta perheestä. Koska vaimoni töihin kuuluu välillä 24 tunnin päivystysvuoroja, on oman työni oltava joustavaa. On hienoa, että yrityksessämme on mahdollista muokata omia työtapojaan ja aikataulujaan perhe-elämän vaatimusten mukaan.

Rautio vie lapset päiväkotiin kahdeksalta ja hakee heidät neljän maissa kotiin. Jos työt eivät hoidu päivän aikana, avaa hän koneen uudelleen kun lapset ovat menneet nukkumaan.

Etätyöpäiviä hän pitää varsin tehokkaina, koska silloin aikaa ei työ- tai tarhamatkoihin.

Lapset tuovat työhön balanssia

Knowitin Suomen toimiston työntekijöistä miehiä on 72%. Koska yritys kehittää asiakkailleen ketteriä ja työntekijälähtöisiä palveluita, on Rautiosta luontevaa, että yritys soveltaa joustavuutta ja työntekijälähtöisyyttä myös omassa työkulttuurissaan. Hän ei myöskään usko, että toimistolla istuminen pitkälle iltaan parantaisi ideoiden laatua.

– Uskon lasten tuovan balanssia työelämään. Lasten kanssa oppii ennakoimaan tilanteita ja pitämään huolta myös omasta jaksamisestaan. Koen kuitenkin, ettei isiin ei kohdistu samalla tapaa paineita kuin äideillä. Jos mies menee kahden pienen lapsen kanssa kauppaan, sitä pidetään urotekona, kun taas äitiä katsotaan heti pahasti, jos lapset vähän huutavat.

Rautio kokee, että isyyden tukemisessa on pohjimmiltaan kyse tasa-arvon kehittämisestä.

– Kun miehet ottavat vastuuta lastenhoidosta, edistää se naisten työelämänkehitystä ja mahdollistaa esimerkiksi palkkaerojen tasoittumisen. Yhteiskunnallisella tasolla lapsiystävällinen ilmapiiri ja lapsiperheiden elämän helpottaminen voivat myös vauhdittaa syntyvyyttä.

Anna Väre