Työn nopea tempo on haaste työhyvinvoinnille. Ohjelmistojen tuotannossa joudutaan jatkuvasti tekemään nopeita päätöksiä ja määrittelemään tehtäviä uudelleen. Tutkijoita kiinnostaa erityisesti ohjelmistonkehittäjien hyvinvointi.

Työterveyslaitos tutkii hankkeessaan työhyvinvointia sellaisissa ohjelmistokehitysryhmissä, jotka hyödyntävät ketteriä menetelmiä ja jotka luovat ja ottavat käyttöön jatkuvasti uusia ohjelmistoversioita.

Need for Speed (N4S) -tutkimusohjelman yritykset ottavat käyttöön uusia menetelmiä ja käytäntöjä. N4S-tutkimusohjelma on yhteistyökonsortio, joka rakentaa perustaa suomalaisten ohjelmistoyritysten menestykselle uudessa digitaalisessa taloudessa.

Ohjelmistonkehittäjien motivaatiota on tutkittu jonkin verran.

Kolme aluetta tutkinnan alla

Tutkimuksen piirissä on kolme aluetta. Ensin pyritään selvittämään lyhyiden toimitussyklien eli ominaisuuden kehittämisestä julkaisuun kuormittavuutta. Toiseksi kuinka paljon uusien työskentelytapojen käyttöönotto vaikuttaa työhyvinvointiin sekä kolmanneksi millainen vaikutus työhyvinvointiin on ryhmän kasvulla, monikulttuurisella ja hajautetulla työllä.

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan työn mielekkyyttä, kuormitusta ja tiimityön prosessien sujuvuutta. Työhyvinvointia ei siis tarkastella pelkästään työtyytyväisyyden ja stressinsietokyvyn kautta. Työhyvinvointi syntyy nimenomaan työn tekemisen tavoista eikä se ole työstä irrallinen työkyky-asia.

Ohjelmistonkehittäjien työn kuormittavuus ja AgiES-hanke 

Turun yliopiston ja Työterveyslaitoksen toteuttamassa Agile and Lean Development Methods for Embedded ICT Systems -hankkeessa havaittiin, että ketterämpien tiimien työstä palautuminen oli parempaa työjakson lopussa.

Näyttää siltä, että ketteryydellä voi olla työn kuormittavuutta tasaava vaikutus. Samassa tutkimuksessa havaittiin, että hyvin sovellettuna ketterät käytännöt ja periaatteet ja toimintakäytännöt edistävät työhyvinvointia, työn mielekkyyttä ja sujuvuutta.

Need for Speed -tutkimusohjelma

Need for Speed (N4S) on yhteistyökonsortio, joka on luotu rakentamaan perusta suomalaisten ohjelmistoyritysten menestykselle uudessa digitaalisessa taloudessa. Ohjelmassa kokeillaan käytännössä asiakastuntemukseen perustuvia reaaliaikaisia liiketoimintamalleja. Konsortiossa ovat mukana johtavat suomalaiset ohjelmistoyritykset, teollisuusfirmoja, yrityksiä, tutkimuslaitoksia sekä yliopistoja. Nelivuotisen Digile-ohjelman (2014–2017) rahoittaa osaksi Tekes.

Lisätietoja: Erikoistutkija Marja Känsälä, Työterveyslaitos.

www.ttl.fi

Lähde: Työterveyslaitos