Työuran alussa

Muistilista kesätyöhön!

Kesätyöpaikan löytyminen on upea asia, josta kannattaa ottaa kaikki irti.

1. Perehdyttäminen kuuluu kesätyöhön

Hyvän perehdytyksen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Perehdytyksen kautta saat avaimet työtehtävistä suoriutumiseen. Huolehdi, että saat selkeät tavoitteet kesän ajaksi. Tavoitteet ohjaavat työskentelyäsi.

Onnistunut perehdytys on työtehtävää varten räätälöity. Muista myös, että hyvä perehdytys on koko kesätyösuhteen kestävä prosessi!

2. Pyydä palautetta

Palautteen saaminen on tärkeä osa oppimista ja tukee myös perehdyttämistä. Jos palautetta ei kuulu, pyydä sitä.

3. Tuen saamisen merkitys

Hyviä ideoita syntyy työympäristössä, jossa on avoin ilmapiiri ja tieto kulkee. Positiivinen vuorovaikutus ja läsnäolo toimivat edellytyksinä onnistumisille.

Innostu kesätyöstä ja uskalla mennä epämukavuusalueellesi, näin saat kesätyöstä enemmän irti ja pystyt kehittämään itseäsi. Rohkene pyytää apua ja osoittaa tarvittaessa myös heikkoutesi – kukaan ei ole seppä syntyessään!

4. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus työelämässä

Noudata kesätyössä oikeudenmukaisuuden periaatteita. Toimi tasavertaisesti ja osallistu toimintaan työyhteisön täysivaltaisena jäsenenä. Tuo äänesi kuuluviin; kysy, ehdota ja kehitä omaa osaamistasi.

5. Palkka kohdalleen

Palkka motivoi suoriutumaan työstä ja on hyvä kehittymisen mittari. Kohtuullisen rahallisen korvauksen maksaminen kuuluu asiaan. Ota palkka-asia puheeksi hyvissä ajoin ja kysy mihin palkan määrä perustuu ja mistä se koostuu.

6. Tee aina kirjallinen sopimus

Kirjallisella työsopimuksella turvataan sopimuksen molempien osapuolten oikeudet. Kysy jos joku asia sopimuksessa tuntuu haastavalta tai epäselvältä. Käy sopimus läpi esimerkiksi vanhempien kanssa ennen allekirjoittamista.

Vastuullinen kesätyönantaja tarjoaa kesätyöntekijälle pyytämättä työtodistusta työsuhteen päättyessä. Asianmukainen työtodistus on tärkeä ja sitä voi hyödyntää tulevaisuuden työnhauissa.

Lähde: Vastuullinen kesäduuni