Työhyvinvointi

Muista hyvinvointi myös työmatkalla

Matkatyö on arkea yhä useammalle. Suomesta tehtiin vuonna 2013 yli miljoona työmatkaa.

Kun matkustaa työn puolesta paljon, omat voimavara- ja kuormitustekijät kannattaa huomioida. Ei voida sanoa milloin työmatkoja on liikaa, sillä se riippuu henkilön yleiskunnosta ja palautumiskyvystä. Tärkeintä on pitää huolta fyysisestä kunnosta ja levosta, ne auttavat jaksamaan.

Hyvin suunniteltu matka keventää kuormitusta ja on työhyvinvoinnin kannalta tärkeää. Kun henkilö saa itse vaikuttaa työhönsä ja työtehtäviinsä, motivaatio pysyy korkealla ja työmatkatkin sujuvat. Matkatyössä omaan työhön vaikuttamisen merkitys korostuu, sillä matkapäivät edellyttävät paitsi työtehtävien myös yksityiselämän järjestelyjä.

Mitoita työ oikein

Mielekäskin työ kuormittaa, jos työt kasaantuvat matkapäivien aikana. Työpäivät kannattaakin mitoittaa myös matkakohteessa järkevästi, sillä palautumisella on suuri merkitys tehokkuuden ja jaksamisen kannalta.

Työnantajan kanssa voi myös yrittää myös sopia joustoista. Se helpottaa, jos esimerkiksi myöhäisen työmatkalta paluun jälkeen voi tulla töihin hieman myöhemmin tai tehdä etätöitä.

Työmatkojen lähtöajatkin olisi hyvä ajoittaa inhimillisiin ajankohtiin. Hyvin aikaiset lähdöt vaikuttavat aina yöunen laatuun.

Omaa aikaa

Omalla asennoitumisella on merkitystä työmatkailijan hyvinvointiin. Mitä myönteisemmin matkustamiseen suhtautuu, sitä vähemmän kuormittavana reissuhommat kokee.

Omaa aikaa kannattaa ottaa sieltä täältä pitkin matkaa. Jos esimerkiksi pitkä odotusaika lentokentällä turhauttaa, siihen voi suhtautua laatuaikana, jonka voi käyttää itselle mieluisalla tavalla.

Lähde: Editori ja Mehiläinen