Työllisyysnäkymät

Monikulttuurinen työelämä

21.6.2016 klo 7:00

Suomalainen työelämä monikulttuuristuu. Eri syistä Suomeen tulevat maahanmuuttajat muodostavat hyvin moninaisen kokonaisuuden.

Suurelle osalle maahanmuuttajista Suomi on paikka, jonne on tarkoitus jäädä pysyväst. Silti monille Suomi voi olla paikka, joka vain osuu johonkin vaiheeseen työuralla. Suomen toiminta maahanmuuttokysymyksissä kytkeytyy sekä kansallisiin että kansainvälisiin sopimuksiin. Esimerkiksi työvoiman vapaa liikkuminen EU:n alueella ja humanitaarisen maahanmuuton kiintiöt liittyvät kansainvälisiin sitoumuksiin.

Kulttuurinen mosaiikki kasvaa työelämässä

Suomalaisessa työelämässä maahanmuuttajien kulttuurinen mosaiikki kasvaa. Suomessa on jo syntyperältään 170 eri maata edustavia ihmisiä. Kokonaisena ryhmänä tarkasteltuna maahanmuuttajat muodostavat potentiaalisen työvoimareservin, sillä he ovat iältään nuoria ja keskimääräistä useammin vailla työtä.

Maahanmuuttajia voidaan auttaa kiinnitymään suomalaiseen työelämään määrätietoisesti tukien. Tämä tapahtuu mahdollistamalla erilaisia kouluttautumispolkuja. Näin edistetään suomalaisten työpaikkojen hallittua moninaistumista, joka voi tuottaa monenlaista hyötyä pitkällä tähtäimellä.

Lähde: Työterveyslaitos