Blogi

Miten ponnistaa esimieheksi ilman aiempaa kokemusta?

Kiinnostavatko esimiestyöt, mutta aiemman kokemuksen puuttuessa esimiestehtäviin tuntuu vaikealta hakea eikä nykyisessäkään työpaikassa ole sopivia etenemismahdollisuuksia tarjolla? Mikä avuksi?

Esimiestehtäviin edetään useimmiten tuttua reittiä, eli asiantuntija ylennetään tiiminvetäjäksi ja siitä polku alkaa. Jos kuitenkaan omassa organisaatiossa ei ole tarjolla mahdollisuutta edetä esimiestöihin tällä tavalla, saattaa tuntua, että vaihtoehdot ovat vähissä – vaaditaanhan esimiestehtävissä talon ulkopuolella useimmiten aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä.

Miten sitten kartuttaa vaadittua kokemusta ja vakuuttaa joko nykyinen työnantaja tai potentiaalinen uusi siitä, että itsellä olisi kykyjä myös esimiestehtäviin?

Nykyään organisaatiot keskittyvät työskentelemään yhä enemmän projektimaisesti ja muutenkin yli organisaatiorajojen kootuissa tiimeissä ja työryhmissä jonkun tietyn aiheen ympärillä. Suoraa esimies-alainen-suhdetta ei ehkä synny, mutta projektin vetäjällä on vastuu muiden työskentelyn organisoimisesta, priorisoimisesta ja tulosten raportoinnista ja seurannasta. Kokemusta esimiestyöstä voi näin kartuttaa myös projektityössä: jos vastuullasi on laajoja projekteja, joissa useammasta ihmisestä koostuva tiimi pitää saada työskentelemään yhdessä tuloksekkaasti, täyttyvät monet esimiestyön ominaispiirteet jo tässä. Toki byrokratia kuten lomien hyväksyntä ja kehityskeskustelut jäävät kuviosta uupumaan, mutta muilta osin projektin tai työryhmän vetäjän rooli on usein varsin hyvä ponnahduslauta myös esimiestyölle.

Esimiestehtäviin hakiessa ilman suoraa aiempaa esimieskokemusta kannattaa siis kertoa myös kokemuksesta projektien vetämisestä ja eritellä selkeästi omat vastuut roolissa sekä projektin tuloksia. Ja jos projektityöstä ei vielä ole kokemusta eikä esimiesroliin ole rahkeita omassa organisaatiossa, kannattaa hakeutua projektinvetäjän rooliin ja alkaa hankkia kannuksia tätä kautta.

Paula Narkiniemi
vapaa kirjoittaja
Twitter: @PoolaKristiina