Vastaa kyselyyn

Hei työnhakija, haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Siksi olemme kiitollisia, jos vastaat kyselyymme. Osallistu kyselyyn tästä ›

Oikotie Työpaikat
Omakynä

Mitä vastuullinen kesäduuni merkitsee? 

11.2.2019 klo 13:13

Kesätyökokemus jää mieleen usein loppuelämäksi. Se on nuoren ensimmäinen kontakti työelämään. Vastuullinen kesäduuni on konkreettisia tekoja vastuullisuuden eteen – ei siis pelkkää sanahelinää.

Kesätyötutkimukseen vastanneet nuoret osasivat hyvin kiteyttää ajatuksiaan onnistuneesta kesätyökokemuksesta. Vastuullisuus edellyttää konkreettisia tekoja jokaiselta kesätyönantajalta, itse työpaikassa, mutta myös koko kesärekrytoinnissa. Esimerkkejä nuorten vastauksista:

”Kun menin ensimmäistä kertaa kesätöihin, minut otettiin hyvin vastaan. Perehdytys oli perusteellinen, ja sain kysyä tarvittaessa apua.”

”Olen saanut kiitosta onnistumisista ja minua on kannustettu. Kesätyökokemukseni on siis kaikin puolin positiivinen ja ennen kaikkea opettavainen.”

”Kesätyössä sain sopivasti vastuuta ja haasteita, mutta lisäksi tukea ja huolenpitoa.”

”Kesätyötehtävissäni oli selvästi mietitty myös sitä, mistä opeista olisi minulle tulevaisuuttani ajatellen eniten hyötyä.”

”Työyhteisön ilmapiiri oli mielestäni tosi hyvä, koin itseni hyödylliseksi ja tunsin kuuluvani joukkoon. Kesätyökokemukseni on yleisesti ottaen ollut oikein onnistunut!”

Vastuullinen toiminta ei tunne pikavoittoja

Mitä ne konkreettiset, vastuulliset teot sitten ovat? Ne ovat asioihin tarttumista, vaivannäköä, uusia näkökulmia ja -toimintatapoja, empaattisuutta, pitkäjänteisyyttä ja talkoohenkeä. Vastuullinen toiminta ei nimittäin tunne pikavoittoja.

Emme saa tyytyä sivustakatsojan rooliin ja kauhistella kuinka vaikea nuorten on saada kesätöitä, päivitellä tilastoja syrjäytyneistä nuorista tai ihmetellä miten saamme maahanmuuttajat integroitua yhteiskuntaamme. Meidän tulee toimia ja kantaa vastuumme nuorten työllistymisen eteen.

Nuori sukupolvi on koko Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn jatkumo. Työnantajan kunniatehtävänä on siirtää työelämätaitoja ja antaa positiivisia kokemuksia työelämästä seuraavalle sukupolvelle. Samalla opitaan nuorilta uusia freesejä näkökulmia, toimintatapoja ja ideoita.

Onnistuneen kesätyön tarjoaminen vaikuttaa bisnekseen

Vastuullisuus ei ole vain tämän päivän trendisana, vaan sillä on selvä kytkös myös bisnekseen. Suuri yleisö odottaa työnantajilta konkreettisia, vastuullisia tekoja. T-Median ja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT:n Kansan arvot 2018 -tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaisista 67 prosentin mielestä nuorten on aivan liian vaikeaa päästä työelämään kiinni tällä hetkellä. Kansalaiset ovat hyvin huolissaan nuortemme tulevaisuudesta. He odottavat konkreettisia toimenpiteitä nuorten tulevaisuuden parantamiseksi.

Vastuullisilla teoilla on aina vaikutusta yrityksen maineeseen, joka vuorostaan vaikuttaa ihmisten ostokäyttäytymiseen, sijoitusintoon, työnhakuun ja yrityksen suositteluun (T-Median Suomen maineikkammat yritykset 2018 -tutkimus). Maine vaikuttaa suoraan työnantajakuvaan, yrityksen liiketoimintaan ja siihen, mitä jää viivan alle.

Tarvitsemme lisää innostuneita ja motivoituneita osaajia

Nyt on kyettävä kasvattamaan ja laajentamaan tulevaisuuden rekrytoitavaa osaamispoolia. Monet työnantajat ovat jo vuosikausia kärsineet työvoimapulasta, mikä on monelle yritykselle selkeä kasvuneste.

Helpointa on kesätyöllistää vain heitä, joilla on jo valmiiksi kattava track record, eikä kukaan ehdi kiireen keskellä panostaa kokemattomien kesätyöntekijöiden työelämätaitojen opettamiseen. Kannattaisi ehtiä. Tarvitsemme nimittäin koko ajan lisää nuoria, jotka innostuvat eri toimialoista, työnantajista ja hakevat alalle opiskelemaan.

Tämän vuoksi kesärekrytoinnin laajentaminen alle 18-vuotiaisiin opiskelijoihin, joille ei ole karttunut oman alan työkokemusta, maahanmuuttajanuoriin ja vammaisiin nuoriin on todella tärkeää. Se on korvaamatonta nuorelle itselleen, mutta olennaista myös tulevaisuuden rekrytointitarpeiden näkökulmasta.

Kesätyö on nuorille enemmän kuin kesätyö

Työelämätaitoja ei voi opetella koulussa, vaan ne opitaan työpaikalla. Hyvässä kesätyöpaikassa alle 18-vuotias oppii työelämän pelisääntöjen lisäksi myös paljon itsestään, kasvattaa itseluottamusta ja innostuu työelämästä. Hän saa omaa taskurahaa ja oppii taloudenpitoa.

Maahanmuuttajanuori oppii lisää suomen kieltä, tutustuu kulttuuriin, ja näkee millaista suomalainen työelämä on, verkostoituu, eikä näin ollen syrjäydy yhteiskunnassamme.

Vammaiset nuoret ovat hankkineet hyvän koulutuksen, mutta hyvin harva heistä saa kesätyötä. Korkeakouluopiskelijoilla, joille ei syystä tai toisesta ole kertynyt oman alan työkokemusta, on vaikea työllistyä myöhemmin omalle alalle ilman kesätyökokemusta.

Hyvällä kesätyökokemuksella on siis suuri merkitys nuorelle tulevaa työelämää ajatellen. Viime kesänä toteuttamassamme kesäduunitutkimuksessa, jossa yli 7800 kesätyöntekijää arvioi kesätyönantajaansa, 83 prosenttia koki, että kesätyökokemus lisäsi luottamusta omaan työllistymiseen tulevaisuudessa.

Onnistuneen kesätyökokemuksen tarjoaminen on vastuullisuutta

Nuoret odottavat kesätyöltä paljon: uuden oppimista, mielekästä työtä, tavoitteita, kannustamista, vastuuta, palautetta ja kivaa työporukkaa. Vastavuoroisesti tyytyväinen kesätyöntekijä suosittelee työpaikkaa kavereilleen ja haluaa jatkossa tehdä työtä samalla toimialalla.

Hyvät, vastuulliset kesätyökäytännöt ja -prosessit auttavat tekemään kesätyökokemuksesta hyvän myös työnantajalle. Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa on mukana jo yli 500 työnantajaa, jotka ovat sitoutuneet kuuden hyvän kesätyön periaatteisiin: 1) hyvä hakijakokemus, 2) mielekäs työ, 3) hyvä perehdytys ja ohjaaminen, 4) oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, 5) kohtuullinen palkka sekä 6) kirjallinen työsopimus ja työtodistus.

Onko sinun yrityksesi sitoutunut jo näihin hyvän kesätyön periaatteisiin?