Työhyvinvointi

Mitä tulevaisuuden johtajilta vaaditaan?

17.12.2015 klo 7:00

Hyvän johtajan ominaisuudet ovat muuttuneet viime vuosikymmenten aikana. Erityisesti tämä on nähtävissä nuorissa, innovatiivisissa yrityksissä.

Johtajilta vaaditaan yleensä rohkeutta, päättäväisyyttä ja karismaa, mutta tulevaisuuden johtajilta vaaditaan enemmän.

Innovatiivisuus
Tulevaisuuden johtajat ovat innovatiivisia. Johtajan ei ole välttämättä tarkoitus itse luoda uusia ideoita tai ratkaisuja yrityksen tuotantoon, mutta päättäjänä hänen on tärkeä rohkaista ja mahdollistaa innovaatiot yrityksessä. Useat perinteisiin arvoihin nojaavta johtajat eivät ymmärrä, että usein parhaat ideat tulevat organisaatiohierarkian alemmilta tasoilta. Tämä johtuu siitä, että ns. kenttätyöläiset ovat lähempänä yrityksen tuotteiden ja ratkaisujen tuotantoa sekä omaavat yleensä erikoistuneen koulutuksen ja tietotaidon innovaation syntymiseen. Johtajan onkin  tärkeää omaksua innovatiivinen näkökulma ja perustaa innovaatiota tukevia rakenteita organisaatiossa. Tällaisia ovat kilpailut,  brainstorming-kokoukset sekä organisaation sisäiset thinktank-osastot.

”Kill your darlings”
Yrityksen päätöstentekijänä johtajilla on vastuu hallinnoida organisaatiossa tehtäviä ratkaisuja niin sisäisesti kuin ulkoisesti, olivatpa ne tuotannon, markkinoinnin, myynnin tai henkilöstöhallinnan alalla. Kirjan ”Do Less Better” kirjoittaja, ja entinen Jacobs Suchard:in toimitusjohtaja John Bell painottaa, että nykyajan yritykset ovat entistä monimutkaisempia, ja ilman lean- johtamista yrityksen elinkepoisuus voi kärsiä huomattavasti. Luopuminen onkin yksi johtajan tärkeimpiä tehtäviä – jokin organisaation toiminto on ideana hyvä, mutta jos se vie liikaa resursseja eikä ole osa yrityksen ydintoimintaa, se tulee lopettaa. Hyvä johtaja on avoin innovaatiolle ja uusille ratkaisuille, mutta ymmärtää, että harva idea on hyvä implementoida.

Eturintamalta johtaminen
Muutoksen alla etenkin suurten yritysten johtajat ovat tottuneita osoittamaan tukensa yrityksessä tehtäville päätöksille sen sijaan, että he itse osallistuisivat muutosten toteutukseen. Johtajien osallistuminen projektikokouksiin ja konkreettiseen työhön riippuu toki alasta, mutta usein vain keskijohto on läsnä kun uusia ratkaisuja toteutetaan. Yksi hyvän johtajan ominaisuuksista on työntekijöiden tukeminen ”eturintamalla”: tulevaisuuden johtaja poistaa siis esteitä työntekijöidensä tieltä ja tukee heidän menestystään. Tämän vuoksi johtajan tulee olla läsnä ymmärtääkseen muutosten tuomia haasteita.

Herkkyys
Kenties yllättävin ero entiseen käsitykseen johtajien hyvistä ominaisuuksista on herkkyys ja sen arvostaminen. Tavanomaisesti johtajan hyveeksi on nähty paksunahkaisuus, sillä johtajan täytyy pysyä lujana kovan paineen alla. Silti useat tutkimukset osoittavat, että herkät ihmiset ovat yleensä erinomaisia johtajia. Herkät ihmiset ovat intuitiivisia visionäärejä, luovia, muiden tarpeita ajattelevia, laadusta välittäviä ja taitavia työntekijöitä.

Haluatko oppia lisää tärkeistä johtamisen aiheista ja keskustella ajankohtaisista kysymyksistä muiden suomalaisten johtajien kanssa? Probanan mini MBA on jatkokoulutus suomalaisille johtajille ja esimiehille. Koulutuksessa yhdistyy joustava e-learning-opiskelu, inspiroivat kurssipäivät sekä mielenkiintoiset kurssitehtävät. Kurssipäivien aikana voit keskustella johtamiseen liittyvistä tärkeistä aiheista muiden menestyksekkäiden johtajien ja esimiesten kanssa.

Lue lisää mini MBA:sta: www.probana.fi

Lähde: Probana