Blogi

Mitä ne hyvät verkostot työelämässä tarkoittavat?

Erityisesti asiantuntijoita rekrytoitaessa hakijoilta usein peräänkuulutetaan hyviä verkostoja tai ainakin verkostoitumistaitoja. Mitä tällä oikein tarkoitetaan ja mitä oikeastaan ovat hyvät verkostot?

Työelämässä erilaisia tilanteita, joissa näistä hyvistä verkostoista koetaan olevan hyötyä joko työntekijälle itselleen tai työntekijälle sekä tämän työnantajalle on karkeasti kolmenlaisia: työnhaku ja rekrytointi, asiakas- ja kumppaniverkosto sekä työpaikan sisäiset verkostot. Jokaisesta näistä on hyötyä vähintäänkin työntekijälle, mutta yleensä molemmat osapuolet hyötyvät, jos työntekijällä on hyvät verkostot kaikissa edellä mainituissa.

Aktiivisuus omissa verkostoissa on kuitenkin se, mistä työnantaja on eniten kiinnostunut, eli määrä ei aina korvaa laatua. Tärkeämpää kuin haaleat tuhannet kontaktit – oli kyse myynnistä tai työnhausta – on lämpimät ja aktiiviset suhteet oikeassa kohderyhmässä. Työnantajalle oikea kohderyhmä voi tarkoittaa vaikkapa tietyn alan asiantuntijoita.

Työnhaun ja rekrytoinnin näkökulmasta työntekijän hyvillä verkostoilla on työnantajalle etua etenkin, jos työntekijä on hyvin verkottunut oman alansa sisällä ja pystyy sekä vinkkaamaan kiinnostavista avoimista työpaikoista verkostolleen että ehkä jopa ehdottamaan suoraan sopivia kandidaatteja. Lisäksi etenkin aktiivisuus some-verkostoissa on hyvä tapa edistää työnantajamielikuvaa, jos työntekijä kertoo työstään positiiviseen sävyyn myös somessa. Toki sama pätee ihan kasvotustenkin. Toki työntekijäkin hyötyy verkostoistaan aktivoituessaan työnhakijana – on helpompi etsiä uutta työtä verkostojen kautta, jos verkostoja on ylläpidetty aktiivisesti.

Luonnollisesti työnantajaa kiinnostaa uuden työntekijän mukanaan mahdollisesti tuomat potentiaaliset uudet asiakkaat ja toki myös hyvät suhteet ja verkostot kumppaneihin. Ei siis ihme, että etenkin myyntityötä tekevien työntekijöiden kohdalla verkostojen arvo on tärkeää myös työnantajalle.

Se, mitä ehkä harvemmin verkostojen kohdalla sen tarkemmin mietitään, ovat sisäiset verkostot ja niiden merkitys. Erityisesti globaaleissa yhtiöissä työskentelevien kohdalla kyvyllä verkostoitua myös sisäisesti on arvoa – tätä verkostoa ei tietenkään ole ennen kuin työntekijä astuu yrityksen palvelukseen ja alkaa sitä rakentamaan, joten kyky verkostoitua aktiivisesti painottuu. Hyvät ulkoiset verkostot usein kertovat myös hyvästä kyvystä verkostoitua talon sisällä, joten työnantaja saattaa arvottaa tätäkin ominaisuutta rekrytoinnissa työnhakijoiden tietämättä.

Mieti siis seuraavan kerran kun haet uutta työtä, minkälaisia verkostoja potentiaalinen työnantajasi saattaisi arvostaa ja tuo tämä esiin myös työhakemuksessa – verkostot voivat olla yllättävä valttikorttisi.

Paula Narkiniemi
vapaa kirjoittaja
Twitter: @PoolaKristiina