Työuran alussa

Mitä kannattaisi opiskella?

Joka syksy opiskelijat miettivät mille kursseille kannattaisi ilmoittautua ja mitkä aiheet olisivat tärkeitä omaa työuraa ajatellen.

Kukaan ei tiedä varmasti, mitä alaa juuri nyt kannattaisi opiskella. Omia opintosuuntiaan pohtiessa kannattaa valita jotain sellaista, joka on aidosti mielenkiintoista. Kaikki koulutus kannattaa ja lisää kokemusta, sivistystä sekä laaja-alaistaa näkemyksiä.

– Opetusjärjestelmässämme on paineita, koska muutoksia pitäisi tehdä paljon ja nopeasti. Todellisuudessa kaikkien tulee olla mukana muutoksessa. Se koskee terveydenhuoltojärjestelmää ja koko yhteiskuntaamme, Teemajohtaja Johannes Koponen Demos Helsingistä sanoo.

Eri oppilaitoksissa opiskelevat ihmiset käyttävät tietoa eri tavoin, mikä näkyy myös työelämässä.

– Korkeakouluopiskelijat käyttävät työelämässä suoraa tietoa. Ajatusmaailma on korkeakoulusta tuttu. Insinöörillä on sen sijaan erilainen, ratkaisukeskeinen tapa katsoa asioita. Insinööri on syntynyt ratkaisemaan ongelmia. Valtiotieteilijä menee ratkaisukeskeisyydessään astetta syvemmälle. Tässä onkin asian ydin; tarvitsemme eri tavalla ajattelevia ihmisiä työelämässä, Johannes Koponen summaa.

Metataidot kunniaan

Johannes Koposen mukaan metataidot ovat nousseet arvoon arvaamattomaan nykypäivän työelämässä. Metataidot ovat kaikkea sitä, miten suhtaudumme ympäröivään maailmaan. Suoristuskeskeisessä työelämässä ei ole totuttu näin ”pehmeisiin” arvoihin.

– Hyvä perusasenne ja uteliaisuus ympäröivää maailmaa ja työtä kohtaan ovat todella tärkeitä alasta riippumatta. Kouluissa ja oppilaitoksissa on hyvin erilainen tapa opettaa metataitoja. Taidolliset valmiudet erottuvat sitten työnhaussa. Uteliaisuus on samankaltaista läpi ammattien ja koulutustaustojen, Johannes Koponen sanoo.

Työ on murroksessa ja jatkuvassa muutoksessa. Työnkuvat hälvenevät, mikä ei näy tilastoissa, mutta sen aistii työpaikoilla. Esimerkiksi postinjakaja leikkaa nykyään myös nurmikkoa ja lääkäri pystyy työskentelemään tehokkaammin, koska hänellä on enemmän tietoa ja parempia työvälineitä. Teknologiakyvykkyys on olennaista useilla aloilla.

– Nyt ja tulevaisuudessa on suunnaton tarve koneoppimisohjelmoijille ja toisaalta työtä löytyy aina läsnäoloa vaativissa perusammateissa, joita ei voi korvata koneilla, kuten hoitotyö, Johannes Koponen sanoo.

Työ ja työpaikka - kaksi eri asiaa

On hyvä muistaa, että työ ja työpaikka ovat kaksi eri asiaa. Työn murros ja muutos ovat jatkuvia, mutta työelämässä tapahtui suurempi muutos 1940-80-luvuilla kuin 1980-luvulta tähän päivään.

– On hyvä pohtia, missä muutos tapahtuu. Se ei tapahdu työpaikoissa vaan itse työssä. Olennaista on vastata kysymykseen kuka minä olen? Mitä varten minä olen? Työhyvinvointi on hyvä esimerkki, sillä työssä voidaan melko huonosti tänä päivänä. Oman merkityksellisyyden oivaltaminen on - työhyvinvointiakin ajatellen - hyvin tärkeää, Johannes Koponen vinkkaa.

Työttömyys on Johannes Koposen mukaan ainoa muutos, jonka jälkeen onnellisuus ei palaa ennalleen. Mistä se kertoo?

– Työ on tärkeä osa identiteettiämme. Työn kautta saamme merkityksellisyyden kokemuksia ja työ on monelle ylpeydenaihe. Rakenteet pakottavat meitä määrittämään itseämme työn kautta. Olisikin tärkeää oivaltaa, että jokainen päivä on tärkeä ja merkityksellinen, vaikka työ ei määrittäisikään sitä. On pohdinnan arvoinen kysymys, miten saisimme rikottua nämä rakenteet?, Johannes Koponen pohtii.

Kuka Johannes Koponen?

Teemajohtaja Johannes Koponen johtaa Demos Helsingin työhön, koulutukseen, osallisuuteen, terveyteen, kyvykkyyksiin ja kokeiluihin keskittyvää Demokratia- ja kyvykkyydet -tiimiä ja vastaa hankkeissa tehtävästä ennakoinnista.

Johanneksen ydinosaamista ovat:
- strateginen tulevaisuudentutkimus
- systeemiajattelu
- erilaisten muutosilmiöiden yhteiskunnallisten vaikutusten ennakointi

Johannes Koponen on tehnyt skenaario- ja ennakointihankkeita Demos Helsingissä esimerkiksi työn, terveyden ja hyperkytkeytyvien teknologioiden tulevaisuuksiin liittyen. Johannes on opettanut tulevaisuudentutkimuksen peruskursseja Aalto-yliopistossa ja auttanut valtioneuvoston kansliaa Ennakointiluotsin jäsenenä. Hän on myös ollut perustamassa kahta palkittua startup-yritystä.