Työhyvinvointi

Minustako mentori?

19.4.2015 klo 15:12

Työelämässä mentorointia käytetään yleisesti työntekijän oppimisen nopeuttamiseen ja urakehityksen tukemiseen. Mutta miten päästä mentoriksi?

Mentorointi on omalla urallaan jo kannuksensa ansainneen ja arvostetun asiantutijan osaamisen ja kokemuksen, myös hiljaisen tiedon, jakamista nuoremmalle ja kehittymishaluiselle mentoroitavalle eli aktorille. Tavoitteena on edistää aktorin pääsyä kiinni työuraan tai edistää työuralla etenemistä.

Mentori voi auttaa löytämään nykyisessä työssään jo hieman ”leipääntyneen” tekijän työuralle uuden suunnan tai nykyisiin tehtäviin uuden näkökulman.

– Hyvällä mentorilla on kuuntelemisen taito ja taito olla läsnä. Hän on aktiivinen, keskustelujen aikana hän osaa tehdä täsmentäviä kysymyksiä ja myötäelää eri tilanteissa. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat mentoriksi aikovalle ensiarvoisen tärkeät, toteaa pitkään mentorina toiminut Nordean entinen varatoimitusjohtaja Markku Haapasalmi.

Mentorilla on halu auttaa muita menestymään, hän on luotettava keskustelukumppani ja sitoutunut tehtäväänsä.

– Parhaimmillaan mentorointi on kaksisuuntaista ja siitä hyötyvät molemmat osapuolet. Olen oppinut mentorina ollessani paljon. Mentoroitavat ovat usein esittäneet kiperiä kysymyksiä ja niiden kautta on ollut hyödyllistä pohtia perusteellisesti omia näkemyksiään. Mentorointi on kehittänyt näin myös omia vuorovaikutus- ja johtamistaitojani, Markku Haapasalmi kertoo.

Työntekijä hyötyy mentoroinnista esimerkiksi pohtiessaan uravalintojaan, halutessaan kehittyä urallaan ja vahvistaessaan omia verkostojaan. Hyvä mentori osaa innostaa ja kannustaa työntekijää löytämään omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa. Itsetuntemuksen ja -luottamuksen paranemisen kautta voi avautua uusia näkökulmia itsensä kehittämiseen ja uralla etenemiseen.

Kuusi askelta mentoriksi

1) Olenko tarpeeksi kokenut työelämässä ja riittääkö osaamiseni mentorointiin?

2) Onko minulla kiinnostusta auttaa muita oppimaan ja etenemään urallaan?

3) Millaiset ihmissuhdetaidot minulla on ja miten koen ryhmätyöskentelyn?

4) Olenko hyvä kuuntelija ja osaanko tukea aktoria riittävästi?

5) Onko minulla riittävästi aikaa ja motivaatiota sitoutua mentorointiin? Onko minulla

riittävästi voimavaroja toimia mentorina?

6) Voinko hyödyntää koulutustaustaani ohjatessani mentoroitavaa?

Satu Schneider