Työllisyysnäkymät

Minne menet työelämä?

9.1.2015 klo 10:00

Perinteisen palkkatyön vähentyessä työelämä muuttuu lineaarisesta lomittaiseksi. Kun epävarmuutta oppii sietämään, työn mielekkyys kasvaa ja vapaus lisääntyy.

Mitä työelämässä on odotettavissa vuonna 2015? Ainakin yllätyksiä ja epävarmuutta, sillä asiantuntijoiden mukaan on lähes mahdoton ennakoida työmarkkinoiden liikkeitä pitkälle eteenpäin.

Suomessa muutosta parempaan on odotettu kiivaasti aina 2009 iskeneen taantuman alettua. Nyt yhä useammat tutkijat alkavat olla sitä mieltä, että muutos on jo tapahtunut: tämä on uusi normaali eikä uutta nousukautta toistaiseksi ole tulossa. Käynnissä olevan rakennemuutoksen ja robotisoitumisen aiheuttama perinteisen palkkatyön väheneminen kaikissa länsimaissa vaatii nyt uusia malleja talouskasvun ja työllisyyden lisäämiseksi.

”Teknologia on jo pitkälti korvannut työvoimaa teollisuus- ja maatalousalalla. Seuraavaksi sama tullaan näkemään palvelualalla, kuten kaupan ja terveyspalveluiden kohdalla. Yhtenä ennusteena on että kolmannes työpaikoista katoaa”, kertoo Vuoden työelämän tutkijaksi 2014 valittu Lapin yliopiston sosiologian emeritusprofessoriAsko Suikkanen.

Tietotyöhön siirtyminen lisää työn mielekkyyttä

Samaa visiota painottaa raporteissaan Sitra, joka näkee tulevaisuuden työn aaltoilevana, yrittäjämäisenä ja monimuotoisena. Hyvä ennuste on, että tietotyöhön siirryttäessä työn mielekkyys kasvaa ja jokaisella on aiempaa suurempi mahdollisuus vaikuttaa työnsä rytmiin ja sisältöön. Uudet työllistymisen mallit löytyvät yhä useamman kohdalla ainakin osin yrittäjyydestä.

”Itsensä työllistäminen tulee olemaan ratkaisu – tai yllätysmahdollisuus – yhä useammalle. Siksi palkkatyön ja yrittäjyyden kahtiajakoa tulisi häivyttää ja luoda esimerkiksi kollektiivisia tapoja yrittää ryhmänä. Tällaiseen voisi tulla mukaan sellainenkin ihminen, joka on kasvanut perinteiseen palkkatyörooliin”, toteaa väitöskirjassaan pakkoyrittäjyyttä tutkinutJenni Kantola.

Joustoja ja limittäisyyttä

Myös muuten työelämää määrittää yhä vahvemmin joustaminen: työtä tehdään silloin kun sitä on, yhä enemmän jaksoissa ja projekteissa. Samalla myös työn ja vapaa-ajan rajat hämärtyvät. Varmoja ja pysyviä työpaikkoja markkinat tarjoavat entistä vähemmän.

Suikkasen mukaan ajassa näkyy, että Suomessa työelämää on ajateltu lineaarisena suorituksena, jossa hyvä koulutus tarjoaa pitkän nousujohteisen uran ja varman työpaikan. Todellisuudessa vain harva pärjää enää koko elämäänsä yhdellä ammatilla.

”Uudessa työelämässä ihmisen elämän kulku siirtyy lineaarisesta limittäiseen. Tämä voi tarkoittaa ammatinvaihdoksia, uudelleenkouluttautumista, välityöpaikkoja opiskelun ohessa tai jopa siirtymistä eläkkeeltä takaisin työelämään. On hyväksyttävä, että eteen voi tulla myös työttömyysjaksoja, joiden aikana elintaso tilapäisesti putoaa.”

Elämänhallinnan taidoista tärkeintä olisikin oppia sietämään epävarmuutta ja työn aaltoluonnetta ja suhtautua mahdollisimman positiivisesti oman osaamisen laajentamiseen. Lohduttavaa voi olla se, että tilanne koskettaa kaikkia ja voi jokaisen kohdalla muuttua milloin tahansa. Hyvää on myös se, kuinka nousussa olevat kasvuyritykset ja niiden ympärillä elävä positiivinen startup-henki edistävät uusien innovaatioiden ja työpaikkojen syntyä.

Vastuu ja vapaus siirtyvät yhä enemmän yksilölle

Työvoimahaasteiden näkökulmasta Suomen ongelmana on pidetty yritysmaailman ketteryyden puutetta ja korkeakoulutuksen ihannetta. Koska yksi ura tai tutkinto ei välttämättä enää riitä, tarvittaisiin avuksi lisä- ja uudelleenkoulutuksen tukemista ja ennen kaikkea mahdollistamista. Toimivan yhteiskunnan rakentamiseksi työttömällä pitäisi olla mahdollisuus kouluttautua uudelleen ilman taloudellisia sanktioita.

Elämään järjestystä tuovan säännöllisen palkkatyön hävitessä vastuu omasta tilanteesta siirtyy yhä enemmän jokaiselle itselleen. Tässä paletissa vaikuttavat paitsi koulutus- ja työpaikkavalinnat, myös yksilöllinen kyky ja kekseliäisyys oman osaamisen ja ominaisuuksien hyödyntämiseen.

Työelämän trendit 2015

1. Tietotyö siirtyy joka alueelle
2. Työn mielekkyys lisääntyy
3 Työ on projektimaista ja monimuotoista
4. Työelämä vaatii jatkuvaa uuden omaksumista
5. Uusi teknologia luo uusia ammatteja